Stowarzyszenie Koeko zwija żagle

Stowarzyszenie Koeko zwija żagle
Stowarzyszenie Koeko do minimum ogranicza swoją działalność.

Koalicja na Rzecz Opakowań Ekologicznych, czyli właśnie Koeko, to branżowe stowarzyszenie skupiające przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją jednorazowych torebek i reklamówek foliowych. Powstało trzy lata temu, gdy branża czuła się zagrożona możliwością wprowadzenia ustawy, która radykalnie utrudniałaby prowadzenie jej działalności.

Celami istnienia Koeko było promowanie kulturalnych wzorców zachowań związanych z korzystaniem z opakowań, szerzenie idei segregacji odpadów w celu zapewnienia możliwości powtórnego przerobu, a w szczególności jednorazowych toreb foliowych oraz reprezentowanie interesów branży opakowań wobec różnych instytucji.

Teraz jednak wygląda na to, że formuła istnienia stowarzyszenia powoli się wyczerpuje.

Jak nas poinformował jego prezes Artur Całka, Koeko zamknęło kilka dni temu swoje biuro w Warszawie, co w praktyce oznacza niemal całkowite zaniechanie działalności, choć formalnie stowarzyszenie wciąż istnieje.

Jaki jest powód tej decyzji?

Nie udało się wyegzekwować wpłacania zadeklarowanych przez członków stowarzyszenia składek oraz brakowało napływu nowych firm członkowskich.

Czytaj więcej: Prawo 237 Opakowania 1108