Suwary dostarczą duże opakowania dla Orlen Oil

Suwary dostarczą duże opakowania dla Orlen Oil
Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, po raz kolejny wygrała przetarg w Orlen Oil. Nowy kontrakt obejmuje dostawę opakowań o pojemności 10, 20 i 30 litrów z zakrętkami.

Umowa została podpisana na dwa lata. Kontrakt przewiduje możliwość jej przedłużenia na kolejne okresy 12 miesięczne. Zgodnie z ustaleniami, wartość umowy przekroczy 4,2 mln zł.

Jest to kolejny kontrakt z Orlen Oil jaki Grupa Suwary ma na swoim koncie. Spółka informowała regularnie o znaczących umowach na dostawy opakowań dla producenta olejów samochodowych i środków smarnych dla przemysłu z Krakowa.

kanistry suwary


- Cieszy mnie kolejny kontrakt naszej Spółki z Orlen Oil. Jestem bardzo zadowolony z efektów pracy naszego zespołu, co już wcześniej podkreślałem. Jest to jednocześnie kolejny podpisany przez Spółkę kontrakt na sprzedaż kanistrów o dużych pojemnościach. Inwestycja w te opakowania była dobrą decyzją. Od początku 2011r. konsekwentnie realizujemy założenia Strategii Grupy Suwary, zakładającą osiągnięcie czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku. Podpisanie kolejnej istotnej umowy z Orlen Oil pozwala nam przybliżyć się do tego celu. - powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

Czytaj więcej: Opakowania 1108 Umowy 120