Synthos i Grupa Azoty współpracują w zakresie dostaw chemikaliów

Synthos i Grupa Azoty współpracują…
Grupa Kapitałowa Synthos i wchodzące w skład Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów podpisały dwie umowy handlowe dotyczące współpracy w zakresie oleochemii oraz chemii nawozowej. Porozumienia te rozpoczynają ścisłą współpracę handlową dwóch największych polskich grup chemicznych. Pierwsza z umów dotyczy dostaw z Chorzowa kwasu stearynowego (ważny surowiec do produkcji kauczuku syntetycznego) do spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Synthos.

- Uzgodniliśmy szczegółowe warunki dostaw do czeskich Kralup i oświęcimskich Dworów - powiedział Marian Rybak, prezes Grupy Azoty Puławy, w skład której wchodzi chorzowska spółka. - Jesteśmy zadowoleni, że chorzowski produkt z jedynej w Polsce instalacji do produkcji kwasu stearynowego trafia do największego w Europie producenta kauczuków syntetycznych.

Druga umowa dotyczy sprzedaży chorzowskiej spółce siarczanu magnezu siedmiowodnego w jakości nawozowej z nowo uruchomionej instalacji Synthos.

- Jestem przekonany, że współpraca handlowa Synthosu i Grupy Azoty przyniesie wiele korzyści obu stronom - powiedział Tomasz Kalwat, prezes Grupy Kapitałowej Synthos. - Grupa Azoty posiada doskonałe kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zakresie dystrybucji produktów nawozowych, z których chcielibyśmy skorzystać, oferując w zamian produkt spełniający najwyższe wymagania jakościowe.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8