Synthos planuje rozwój

Synthos planuje rozwój
Koncentracja na trzech głównych grupach produktowych: kauczukach, tworzywach polistyrenowych i dyspersjach winylowych to strategia Grupy Synthos na najbliższą przyszłość. Grupa chce pełnić rolę głównego dostawcy dla krajowych odbiorców oraz znaczącego eksportera. Na połowę tego roku przewidziano uruchomienie instalacji do produkcji kauczuków polibutadienowych.

W odniesieniu do produkcji tworzyw sztucznych prowadzonej przez Synthos trzeba zauważyć, że z powodu dużej dostępności tworzyw styrenopochodnych w otoczeniu Polski, w tym polistyrenu do spieniania EPS, surowce te charakteryzuje względna łatwość importu. Na rynku europejskim występuje kilkunastu producentów EPS, z czego kilku produkuje surowiec jedynie na własne potrzeby nie oferując go do sprzedaży.

Udział Synthosu w rynku europejskim wynosi 5-6 proc. Należy również zaznaczyć, że Polska jest po Niemczech, drugim największym rynkiem EPS w Europie. Podobnie jak w przypadku kauczuku popyt na tworzywa styrenowe zależy w dużym stopniu od koniunktury gospodarczej. W przypadku EPS chodzi tu przede wszystkim o krajowy rynek budownictwa, branżę RTV/AGD oraz producentów opakowań spożywczych.

Synthos, Kralupy


Wahania popytu obserwujemy przede wszystkim wśród dwóch pierwszych wskazanych grup odbiorców. Zamówienia od producentów opakowań spożywczych utrzymują się raczej na stabilnym poziomie i charakteryzują się małą sezonowością.

Obecnie szacuje się, że rynek izolacji będzie stopniowo wzrastał w efekcie odbicia w budownictwie deweloperskim oraz poprawy w budownictwie przemysłowym. Podobnie powinna się kształtować sytuacja na rynku polistyrenu ekstrudowanego (XPS), przy czym jest on droższy i zdecydowanie mniej popularny, a używany przede wszystkim w budownictwie przemysłowym. W przypadku polistyrenów ogólnego przeznaczenia (polistyrenu niskoudarowego GPPS i wysokoudarowego HIPS), których odbiorcami są m.in. wytwórcy wyrobów konsumpcyjnych oraz branżę elektrotechniczną i motoryzacyjną, które produkują w znacznej części na eksport, znaczenie będzie miała poprawa gospodarcza w Europie.

Produkowane przez Synthos tworzywa styrenowe trafiają w przeważającej części na rynek krajowy. Odbiorcami polistyrenów do spieniania (EPS) są producenci styropianu oraz opakowań styropianowych. Synthos zaopatruje ok. 1/3 krajowego zapotrzebowania. Do największych odbiorców firmy w kraju należą takie przedsiębiorstwa jak Genderka, Arbet, Austrotherm, Izoterm i Yetico. Wśród odbiorców zagranicznych należy wyróżnić natomiast Swisspor ze Szwajcarii, czy też SG/Rigips oraz Unidek z Niemiec.

Największymi producentami EPS są zachodnie koncerny chemiczne dysponujące dużymi mocami produkcyjnymi jak Innovene, BASF oraz Polimeri Europa. Podobnie jak w przypadku kauczuków i lateksów na rynku krajowym Synthos, także w zakresie sprzedaży EPS konkuruje z podmiotami zagranicznymi.

W grupie polistyrenów niskoudarowych i wysokoudarowych głównymi odbiorcami są producenci opakowań dla branży spożywczej. Podobnie jak w przypadku innych grup produktów nabywającymi są zarówno przedsiębiorstwa krajowe: Indesit, Decora jak i zagraniczne, typu austriacki Greiner Packaging, czy czeska Dopla, a do niedawna też fiński Huhtamaki. Największy spadek popytu na polistyren twardy był w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach udziałem branży AGD/RTV oraz budowlanej. Z kolei branża opakowań spożywczych charakteryzuje się stabilnym poziomem popytu z niewielką tendencją wzrostową.

Czytaj więcej: Rynek 828Forum

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Bobbin_22

Siły i prędkości otwierania zamykania Engel Victory 50 2018-04-03

Reportaże