Synthos sfinalizował inwestycję

Synthos sfinalizował inwestycję
W Czechach działa nowy zakład firmy Synthos.

Nowa inwestycja realizowana była z myślą o produkcji zaawansowanych technologicznie kauczuków polibutadienowych. Instalacja została uruchomiona latem, teraz zaś opuściły ją już pierwsze produkty.

Kauczuki polibutadienowe, produkowane według zakupionej od firmy Michelin technologii neodymowej (PBR Nd), należą do najnowszej na świecie generacji kauczuków stosowanych do produkcji opon i z uwagi na lepsze własności i nowe wymagania europejskie wobec parametrów opon, wypierają z rynku kauczuki produkowane w innej technologii. Opony, do produkcji których stosuje się kauczuki polibutadienowe, wykazują znakomitą odporność na obciążenia dynamiczne przy jednoczesnej wysokiej odporności na ścieranie. Własności te pozwalają na wydłużenie okresu ich użytkowania oraz na istotne obniżenie oporów toczenia, a przez to zmniejszenie zużycia paliwa. Synthos swoje kauczuki sprzedaje do światowych producentów opon takich jak Michelin, Continental, Bridgestone czy Pirelli.

Synthos sfinalizował inwestycję


Synthos, który obok kauczuku produkuje jeszcze polistyren, osiągnął w pierwszym półroczu 2011 przychody w wysokości 2,5 mld zł, podczas gdy rok temu w tym samym okresie było to ledwie 1,79 mld zł. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 482,82 mln zł wobec 246,24 mln zł zysku rok wcześniej. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na wyniki osiągnięte przez firmę była utrzymująca się dobra koniunktura w światowym przemyśle chemicznym.

Przedstawicieli Synthosu cieszą zwłaszcza, jak sami podkreślają, dobre wieści nadchodzące z Azji, gdzie od początku roku utrzymywało się wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Także branża budowlana i motoryzacyjna oraz przemysł opakowaniowy na kontynencie europejskim przyczyniały się do wzmożonego popytu na produkty spółki.