Sytuacja na rynku kauczuku

Warto wiedzieć, że produkowany w Polsce kauczuk syntetyczny – jedynym jego wytwórcą w naszym kraju jest firma Synthos – to substytut kauczuku naturalnego. Światowa podaż kauczuku syntetycznego wynosi rocznie ok. 13 mln ton, zaś kauczuku naturalnego ok. 10 mln ton. W Polsce produkcja kauczuku syntetycznego wyniosła rok temu ok. 133 tys. ton, co jest wynikiem o 8 proc. lepszym niż rok wcześniej.

Bardzo dobrym prognostykiem dla rynku kauczuków jest uchwała Parlamentu Europejskiego, nakładającą na producentów opon obowiązek etykietowania ich od listopada 2012, ze względu na parametry eksploatacyjne, tj. opory toczenia, hałas, przyczepność. Z tego powodu rynek ma notować wzrost popytu na kauczuki. Nałożone na producentów opon obostrzenia skutkować będą choćby tym, iż bez zastosowania mieszanki kauczuków bardzo trudno będzie wyprodukować opony spełniające podwyższone wymagania.

Można z łatwością przewidzieć, że w zakresie podaży jak i popytu na kauczuk stopniowo wzmacniać się będzie rola Azji. W 2010 r. popyt na ten surowiec wzrósł tam o 3-4 proc. (375-500 tys. ton). Z kolei w przypadku globalnego popytu na kauczuk sądzić należy, że będzie on zbliżony do roku 2008, czyli czasu sprzed kryzysu, jednak jest szansa na wyższe marże. Ceny kauczuku znajdują się obecnie w trendzie wzrostowym, utrzymując się na wysokich poziomach. Trzeba również zauważyć, że bardzo wysokie ceny kauczuku naturalnego są szansą na przesunięcie popytu w kierunku jego substytutu, kauczuku syntetycznego. Jego ceny również rosną w efekcie wyższych cen zakupu butadienu, który wynosi obecnie około 2,00-2,05 USD/tona (ceny kauczuku syntetycznego są skorelowane z cenami ropy). Pomimo, że w ubiegłym roku ceny kauczuku syntetycznego wzrosły o 0,2-0,3 USD/kg i wynoszą obecnie około 2,50 USD/kg, pozostają o około 40 proc. niższe niż surowca naturalnego.

Dla porównania w ubiegłym roku ceny kauczuku syntetycznego były średnio o ok. 35 proc. wyższe niż jego naturalnego odpowiednika, przy czym kolejne miesiące przynosiły wzrost cen kauczuku naturalnego przy niemal niezmienionych kwotach uzyskiwanych za surowiec syntetyczny. Wzrost cen kauczuku jest również skutkiem rosnącego popytu ze strony Chin. Prognozuje się zatem, że wzrost zapotrzebowania na surowiec w Państwie Środka może w bieżącym roku wynieść nawet 10 proc. Presję na wzrost cen kauczuku może powodować dodatkowo umacnianie się juana do dolara na skutek stopniowego uelastyczniania kursu oraz poprawy sytuacji makroekonomicznej.