Sytuacja na rynku kauczuku

Sytuacja na rynku kauczuku Sytuacja na światowym rynku kauczuku zmienia się dynamicznie, co ma duże znaczenie dla wielu liczących się branż.

Głównym odbiorcą kauczuków jest przemysł oponiarski, zatem z perspektywy producentów kauczuków sytuacja producentów opon jest niezwykle istotna.
Ubiegły rok przyniósł niewielki wzrost produkcji aut w Europie, chociaż produkcja samochodów osobowych w samej tylko Unii Europejskiej spadła o 13 proc, zaś ciężarowych o 64 proc. Trzeba jednak pamiętać, że branżę wspierały różne programy dopłat do zakupów nowych samochodów oraz premie za złomowania starych aut, wobec czego spadek sprzedaży w Europie był zdecydowanie niższy niż mogłoby na to wskazywać ograniczenie produkcji.

Dla porównania w Polsce sprzedaż aut była słabsza od tej z 2009 r., chociaż sytuację ratowała nieco zarówno samochodowa turystyka zakupowa (zakupy nowych aut przez klientów z Niemiec i Słowacji) jak i zakupy dokonywane dla służb mundurowych. Faktycznie liczba zarejestrowanych nowych aut w Polsce była niższa w stosunku do roku wcześniejszego o ok. 13,5 proc. Ograniczanie programów wspierających spowodowało znaczący spadek popytu w Niemczech. Ostatnie zamówienia dla klientów z Niemiec polskie salony finalizowały w październiku i listopadzie, dlatego z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że ubiegły rok był w naszym kraju gorszy od poprzedniego.


Na pewno rynki motoryzacyjne nowych krajów członkowskich odczuły kryzys mocniej niż kraje „starej” Unii. Jednak w perspektywie całego kontynentu sprzedaż aut uległa stabilizacji. Liczące się koncerny samochodowe będą teraz bez wątpienia wspierać rynki rozwijające się, tj. Chiny, Indie czy Brazylia, gdzie część z nich ma zlokalizowane swoje fabryki. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży w tych krajach powinien rekompensować spadki na innych rynkach. Dodatkowo można liczyć na stopniowe odradzanie się popytu ze strony przedsiębiorstw, które w ciągu dwóch ostatnich lat zawieszały inwestycje.

Ubiegły rok przyniósł wzrost popytu na kauczuki ze względu na wyższą sprzedaż aut nowych oraz odbudowywanie rynku oponiarskiego. Jednak w przypadku opon na wymianę popyt powinien być niższy. Cykl zużycia opon letnich wynosi średnio dwa lata, dlatego można oczekiwać niższego popytu w tym segmencie, ponieważ dwa lata temu sprzedaż nowych aut w Europie spadła aż o 7,8 proc. Jeszcze bardziej negatywny wpływ tego czynnika powinien być widoczny w 2011 r. W 2010 r. zanotowano niewielki, kilkuprocentowy wzrost globalnej produkcji opon.

Czytaj więcej:
Rynek 1066