Szczecińska spalarnia otrzyma unijne dofinansowanie

Szczecińska spalarnia otrzyma…
Wartość projektu "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" wynosi 711 mln zł. Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 255 mln zł.

W ramach projektu powstanie spalarnia, która będzie utylizować 150 tys. ton odpadów rocznie. Szacuje się, że procesie odzyskiwania energii zakład wyprodukuje rocznie 600 tys. GJ energii cieplnej, co stanowi 17 proc. rocznego zapotrzebowania Szczecina na ciepło. Spalarnia będzie też mogła wyprodukować 50 tys. MWh energii elektrycznej rocznie. Zakład będzie obsługiwać 600 tys. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Spalarnia odpadów w Szczecinie