Technologia Direct Heatcon firmy Aoki


Warto też wiedzieć, że celem jak najlepszego przygotowania się do stworzenia omawianej technologii firma Aoki przetestowała trzy zasadniczo odmienne koszty transportu - surowiec PET, preformy i butelki. Jaki wynik przyniosły badania?

Przy założeniu 500 ml butelki na wodę o wadze 19 gram w transporcie do pudła o wielkości 1 metra sześciennego zmieściłyby się 1024 uformowane butelki. W tej samej przestrzeni znalazłoby się również miejsce dla blisko 9280 preform do tego wyrobu. Natomiast z surowca, który zmieściłby się w tej samej przestrzeni ładunkowej, udałoby się uformować 56421 wyrobów. Tym samym, ponieważ maszyny Aoki formują butelki bezpośrednio z surowca, więc daje to 98,2 proc. oszczędności na kosztach transportu w porównaniu z butelkami oraz 83,6 proc. w porównaniu z preformami.

To wszystko sprawia, że przedstawiciele Aoki z pełną świadomością mogą przyznawać, że zastosowanie technologii DirectHeatcon umożliwia formowanie od surowca aż do finalnego pojemnika w trzech stacjach i to bez konieczności procesu ponownego podgrzewania preformy. Tym samym dzięki przejściu od surowca do skończonego pojemnika w zaledwie trzech stacjach, koszty jednostkowe uformowanej butelki mogą zostać bardzo mocno ograniczone, podczas gdy produkcja masowa jest w dalszym ciągu całkowicie możliwa.

Ponieważ cienkościenne preformy oznaczają szybsze formowanie, więc o 25 proc. wyższa szybkość wtrysku pozwala na formowanie takich właśnie cienkościennych preform. Stabilne formowanie może zostać osiągnięte jedynie przy 1,9 mm grubości ścianki preformy. Korzyści ze zmniejszania ciężaru pojemnika polegają na zredukowanym wykorzystaniu materiału i szybszych cyklach formowania preform.

Technologię, której dotyczy artykuł można z powodzeniem wykorzystywać do zastosowań związanych z formowaniem pojemników niecentrycznych. Do tej pory osiągnięcie takiej samej grubości ścianek w niecentrycznym wyrobie było zadaniem dość skomplikowanym. Jak zapewniają jednak przedstawiciele Aoki teraz jest to dużo łatwiejsze do osiągnięcia. Za sprawą Direct Heatcon można też w ramach takich wyrobów doprowadzić do zmniejszenia ciężaru wyrobu i redukcji kosztów materiałowych.

Nie tylko pojemniki niecentryczne mogą być wzbogacane przez technologię azjatyckiej firmy. Na jej stosowaniu mogą skorzystać tez producenci pojemników owalnych i z szerokim wlotem.

Jeśli chodzi o technologię formowania pojemników owalnych można zachować więcej ciepła w tych strefach preformy, które potrzebują rozciągania. Tym samym dużo szybsze jest dostosowanie grubości ścianki.

Z kolei w ramach technologii formowania pojemników z szerokim wlotem konieczne jest jak wiadomo zastosowanie większych sił dociskających formę podczas formowania. Ma to oczywiście bezpośredni związek z dużymi średnicami szyjek takich pojemników. By temu sprostać system otwartego cylindra Aoki umożliwia pożądanych sił dociskających formę. Przy zastosowaniu technologii Direct Heatcon można lokalizować grubsze ścianki w środku pojemnika, co hamuje takie odkształcenia i prowadzi do oszczędności uzyskiwanych na ciężarze produktu.


Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 54-614 Wrocław, Sokalska 2