Drukuj

Technologia Injection Moulding Compounder

Technologia Injection Moulding Compounder
Technologia Injection Moulding Compounder wykorzystywana jest w rozmaitych zastosowaniach w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Kompandery do formowania wtryskowego IMC to połączenie dwóch systemów – wytłaczarki dwuślimakowej o pracy ciągłej z wtryskarką o pracy przerywanej. W rozwiązaniu tym obracające się w tę samą stronę wytłaczarki dwuwałowe, czyli kompandery dostarczają materiał o optymalnej jakości przy stałej i nieprzerwanej pracy. Dla zapewnienia przejścia od ciągłego procesu kompandowania (mieszania) do przerywanego procesu formowania wtryskowego wszystkie maszyny serii IMC posiadają zasobnik buforowy oraz jednostkę wtrysku typu Shot-Pot.

Zasobnik buforowy ma zadanie przechowywać materiał powstający w fazie wtrysku i docisku, w ciągu którego dzięki zamknięciu trzpienia przesuwnego zasobnik buforowy jest oddzielony od komory wysokiego ciśnienia w jednostce Shot-Pot. W pozostałym czasie cyklu, aż do następnego procesu wtrysku, materiał będzie ponownie przemieszczany do jednostki Shot-Pot.

Technologia Injection Moulding Compounder


Zarówno materiał z zasobnika buforowego jak i materiał z wytłaczarki jest dostarczany bezpośrednio do jednostki Shot-Pot. Zasobnik nie przemieszcza się przy tym sztywno pomiędzy zadanymi punktami przemieszczenia, lecz automatycznie przyjmuje występującą aktualnie ilość materiału z wytłaczarki. Dzięki temu operator może się skoncentrować wyłącznie na parametrach istotnych dla formowania wtryskowego.

Gdzie systemy IMC znajdują swe zastosowanie?

Małe jednostki nadają się idealnie zwłaszcza do użycia ich w produkcji elementów samochodowych. Sprawdziły się już choćby w przetwórstwie tworzyw długowłóknistych przy dużej oszczędności materiału (np. polipropyleny wzmocnione włóknem szklanym PP/GF, płyty czołowe).

Kolejnym obszarem zastosowań są takie zadania specjalne, w przypadku których konieczne jest kompandowanie bezpośrednie (np. elementy konstrukcyjne o wysokim stopniu wypełnienia).

Inne dziedziny zastosowania technologii IMC rozciągają się od wprowadzania różnych wypełniaczy do tworzyw sztucznych, poprzez wzmacnianie włóknami, tworzenie mieszanek, aż po uzyskiwanie wysokich wydajności plastyfikacji.