Technologia RFID.ON. firmy Comex

Technologia RFID.ON. firmy Comex
Firma Comex opracowała technologię produkcji znaczników RFID.ON. w opakowaniu lub etykiecie.

W stworzonym przez firmę rozwiązaniu antena jest zoptymalizowana i zaadoptowana do konkretnych potrzeb użytkownika i jest bezpośrednio zadrukowana na opakowaniu lub etykiecie produktowej. Za sprawą takiego rozwiązania możliwe staje się wyeliminowanie uciążliwego wklejanie foliowych inlay’ów pod etykiety lub do wewnątrz opakowań produktów – to rodzaj wypełnienia detalu - będących nośnikami układów RFID.

Zdaniem przedstawicieli firmy innowacją jest tutaj sposób wykonania anteny, potem druk i wreszcie fakt, że zarówno antena jak i wygląd zewnętrzny etykiety lub opakowania jest wykonywany w jednym przebiegu, co do tej pory było rzeczą niemożliwą. Anteny drukowane są wprost na etykietach lub na wewnętrznej warstwie opakowania.

Rozwiązanie to skraca cykl produkcyjny oraz obniża koszty wytworzenia inteligentnego opakowania. Rezultatem projektu jest nowy produkt, trwale zabezpieczony przed próbami fałszowania bądź zmiany danych. Próby oddzielenia anteny i układu RFID od etykiety lub opakowania powodują trwałe uszkodzenie zarówno opakowania jak i systemu RFID.

Przypomnijmy, że RFID, to technologia, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu - etykiety RFID, stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu.

Koszt opracowania tego innowacyjnego systemu wyniósł 10,9 mln zł.

Czytaj więcej: Etykiety 95 Technologie 458