Technologia oksy-biodegradacji jest atakowana

Technologia oksy-biodegradacji jest atakowana
W ostatnim czasie pojawiło się kilka głośnych zastrzeżeń organizacji i przedstawicieli środowisk skupionych wokół tworzyw biodegradowalnych i odnoszących się do technologii oksy-biodegradacji. Podważają one dokumenty i badania z nią związane.

Spór rozpoczął się w momencie, gdy European Bioplastics, niemieckie stowarzyszenie skupiające producentów biopochodnych lub biodegradowalnych tworzyw sztucznych, zaatakowało producentów tworzyw sztucznych zawierających dodatki degradowalne i oskarżając ich o formułowanie błędnych twierdzeń oraz brak spełnienia ogólnie przyjętych międzynarodowych norm. O sprawie napisał międzynarodowy serwis prw.com.

Stowarzyszenie zabrało głos po tym, jak komisja odpowiedzialna za sektor tworzyw sztucznych i opakowań, działająca w obrębie CEN (Komitet Europejski na rzecz Standaryzacji) odrzuciła prośbę propagatorów technologii dodatków o zmianę aktualnych standardów przemysłowych dotyczących opakowań plastikowych podlegających kompostowaniu – EN13432 – i ujęcie w nich dłuższego okresu rozkładu.

Technologia oksy-biodegradacji jest atakowana

Prezes zarządu European Bioplastics, Andy Sweetman powiedział, że niezwykle istotne jest by wymagania biodegradowalności lub kompostowalności były poparte normami ustalonymi na forum międzynarodowym.

- Nie możemy pozwolić, by opinia publiczna bardzo wrażliwa na kwestie związane z ekologią ulegała dezorientacji z powodu roszczeń dotyczących biodegradowalności oraz kompostowalności, a wynikających ze sprzecznych ze sobą podejść - ocenił Sweetman. - Jeśli dowiedzie się, że pewne produkty, o których twierdzi się, że są biodegradowalne i mogą być kompostowane, nie spełniają przyjętych standardów, może to negatywnie wpłynąć na produkty członków naszego stowarzyszenia.

Sweetman obawia się, że opakowania noszące nadawany przez stowarzyszenie znak kiełka oznaczający zdolność do podlegania kompostowaniu – wskazujący zgodność ze standardem EN13432 – mogą ponieść szkodę przez to, że będą kojarzone z produktami oznaczanymi jako "oksy-biodegradowalne”.

Sytuacja staje się jego zdaniem bardziej prawdopodobna, gdyż brak jest standardów, które precyzyjnie definiowałyby biodegradowalność– zarówno standard EN13432, jak i ISO 17088 używane w sektorze biotworzyw, koncentrują się na kompostowaniu. ISO 17088 wymaga by pełen biorozkład nastąpił w przeciągu sześciu miesięcy.

W swoim stanowisku w sprawie tworzyw degradowalnych, stowarzyszenie European Bioplastics zaznacza, że użycie terminu "oksy-biodegradowalny” jest mylące ponieważ podstawowym procesem rozkładu jest fragmentacja.

- Termin oksy-biodegradowalny jest terminem o potencjale marketingowym, który jest jednak błędny, ponieważ nie może być poddany weryfikacji z powodu braku normy przedmiotowej - zaznacza stowarzyszenie. - Fragmentacja nie jest wynikiem procesu biodegradacji, ale raczej wynikiem rekcji chemicznej. Powstałe w ten sposób fragmenty pozostaną w środowisku. Fragmenty tworzyw sztucznych rozprzestrzenią się na przyległym obszarze. Ponieważ ostateczna biodegradowalność nie została dla tych fragmentów wykazana, istnieje poważne ryzyko akumulacji trwałych substancji w środowisku - stwierdza stowarzyszenie.

European Bioplastics wskazuje również na swoje wątpliwości odnośnie dodatków zawartych w tworzywach degradowalnych, które stanowią zazwyczaj mieszankę kobaltu, manganu, niklu lub cynku zawierającą katalizatory procesu degradacji w połączeniu z przeciwutleniaczami regulującymi tempo procesu – jak również potencjalnego negatywnego wpływu zarówno na rozwijające się odpady organiczne, jak i na rozwinięty przemysł związany z recyclingiem mechanicznym.

W publikacji stowarzyszenie wyraża nadzieję na precyzyjność użycia terminu “biodegradowalny” przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, zaznaczając że Krajowy Oddział ds. Reklamy (National Advertising Division) przy amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC) zalecił, by reklamodawcy zaprzestali stosowania terminu "100 procent oksy-biodegradowalny”.

Zielony Przewodnik FTC informuje reklamodawców, że deklaracje całkowitej biodegradowalności są do przyjęcia jedynie, jeśli istnieją dowody naukowe, że produkty tego procesu ulegną całkowitemu rozkładowi w obrębie dość krótkiego okresu czasu i przy zwykłych metodach gospodarowania. 9 lipca tego roku FTC ogłosiła, że rozpoczyna akcję przeciwko firmom - K Mart Corporation, Tender Corporation oraz Dyna-E International - z powodu "zwodniczych i bezpodstawnych deklaracji biodegradowalności".wiki wiki
*.169.118.93

Wysłany: 2012-09-24 19:19:43

:D

Ramones
Ramones

Wysłany: 2012-10-02 00:29:33

+1 :D

czytelnik44 czytelnik44
*.174.208.189

Wysłany: 2013-05-07 14:46:45

Niemieckie stowarzyszenie będzie bronić interesu Niemiec. I mimo że jest to krok do przodu w ochronie środowiska - to kompostowalne tworzywa MUSZĄ być składowane do kompostowni. Niemcy mają ich dużo, ale takie kraje jak Polska już nie. Dlatego innowacyjne technologie takie jak biodegrdowalne dodatki muszą być oczywiście storpedowane pod osłoną "obawy" o ich nieskuteczność.