Technologia uzyskania oleju smarnego z butelek PET

Izraelscy naukowcy opracowali ciekawą technologię, dzięki której możliwe ma być uzyskanie oleju smarnego z opakowań PET.

Wysoka temperatura oraz podwyższone ciśnienie przekształcają butelki wykonane z PET w materiał złożony z mikometrycznej średnicy węglowych kulek. Ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne i odporność termiczną materiał ten może być stosowany jako środek smarny.

Ze względu na coraz większą popularność tworzyw sztucznych oraz ich ogromną trwałość m.in. naturalny rozpad polimerów, mogący trwać nawet setki tysięcy lat, naukowcy od dawna prowadzą prace, których celem jest stworzenie wachlarza metod utylizacji tworzyw. Naukowcy z izraelskiego Bar-Ilan University oraz instytutu Technion odkryli niedawno nową metodę przekształcania zużytych butelek PET w węglowy materiał, który można ponownie wykorzystać w wielu procesach technologicznych.

Utylizacja tworzywa z butelek PET przez przekształcenie w węglowe mikrokulki jest procesem stosunkowo prostym. Tworzywowe odpady przez około trzy godziny wygrzewane są w reaktorze, w podwyższonej temperaturze dochodzącej do 700 st. C. Wzrost temperatury niesie za sobą wzrost ciśnienia wewnątrz reaktora. W efekcie końcowym w reaktorze powstają warunki, w których utylizowany polimer samoczynnie, bez konieczności stosowania jakichkolwiek katalizatorów czy innych substancji chemicznych przekształca się w twarde kulki węglowe o średnicy od 2 do 10 mikrometrów. Mikrometr to milionowa część metra.

Mikrokulki węglowe są niezwykle odporne mechanicznie, jak i termicznie, dlatego też można je skutecznie stosować, jako dodatek zmniejszający tarcie do różnego typu środków smarnych. Przy niższej temperaturze reakcji powstają większe mikrosfery węglowe. Według naukowców, otrzymane z butelek PET mikrokulki węglowe mogą być wykorzystane nie tylko jako smary, ale także do konstrukcji układów magazynujących energię oraz przy budowie nowoczesnych nanourządzeń.

Czytaj więcej: Innowacje 302 Butelki 160