Tektura falista w opakowaniach

Warto wiedzieć w tym kontekście, że obecnie w większości krajów europejskich, około dwie trzecie materiałów opakowaniowych wykonanych z papieru i tektury zostaje poddawanych recyklingowi. Tektura falista jest jednym z niewielu materiałów opakowaniowych, który skutecznie wypełnia cele ekologiczne jakie określono przepisami Dyrektywy UE – o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Tektura falista jest materiałem perfekcyjnie nadającym się do ponownego przerobu w procesie recyklingu. Makulatura pochodząca z odzyskanych opakowań jest cennym surowcem do produkcji papieru. Przerabianie odpadów opakowaniowych z tektury falistej staje się coraz bardziej powszechne, szybko rośnie ich zbiórka i znaczenie gospodarcze jako stosunkowo łatwo dostępnego surowca odnawialnego. Wysoka atrakcyjność tych odpadów dla praktyki biznesowej wynika z możliwości prostego i szybkiego ich pozyskiwania. Pomimo istnienia ogromnej różnorodności wzorów użytkowych opakowań z tektury falistej, wytwarzane są one z tego samego surowca, tj. masy włóknistej z drewna. Dzięki temu zużyte opakowania nie wymagają inwestowania dodatkowego czasu, energii lub pieniędzy – niezbędnych przy zagospodarowaniu odpadów opakowaniowych, które wykonane są z innego rodzaju materiałów. Każde zużyte opakowanie z tektury falistej może zostać zbywane w celu poddania recyklingowi.

Tektura falista w opakowaniach

Tektura falista zaliczana jest do najbardziej higienicznych opakowań przeznaczonych do żywności. Stąd bierze się jej powszechne zastosowanie jako materiału opakowaniowego do owoców i warzyw oraz artykułów spożywczych. Opakowania z tektury falistej wykorzystywane są wyłącznie jako opakowania jednorazowego użytku.

Już w 2003 r. międzynarodowe standardy w ramach wdrażania Zasad Dobrej Praktyki potwierdziły w pełni przydatność wyrobów z tektury falistej do stosowania ich jako opakowania żywności. W związku z tym, że spełniają one wszystkie wymagania jakie określone zostały przez przemysł rolno-spożywczy w zakresie zachowania parametrów jakości, bezpieczeństwa i higieny żywności – nie jest konieczne prowadzenie dodatkowej weryfikacji ich właściwości w procedurze kosztownych audytów.

W Europie, tektura falista zaliczana jest do najlepiej sprzedających się materiałów opakowaniowych jakie używane są w transporcie. Ogółem w Europie istnieje około 460 producentów tektury falistej – zlokalizowanych na terenie ponad 730 zakładów – zapewniając w ten sposób stabilne oraz w zupełności wystarczające zaopatrzenie w materiały surowcowe dla wytwórców opakowań. Na naszym kontynencie produkuje się łącznie ponad 40 mld m3 tektury falistej, co wagowo stanowi ekwiwalent około 22 milionów ton. W ostatnich kilku latach, ilość firm i zakładów wytwórczych utrzymuje się mniej więcej na jednakowym poziomie. Z tego też powodu, europejscy klienci, którzy zaopatrują się w materiały opakowaniowe z tektury falistej – mogą dalej polegać na dobrze funkcjonującym i stabilnie rozwijającym się rynku.

Czytaj więcej: Opakowania 1108 Papier 43