Tektura falista w opakowaniach

Zorganizowanie nowoczesnego systemu zarządzania łańcuchem zaopatrzenia (SCM) wymaga wdrożenia systemu inteligentnego pakowania, tj. dającego możliwość dokonywania zdalnej identyfikacji danych. W praktyce oznacza to konieczność zaopatrzenia przewożonego towaru w odpowiednie oznaczenia, umożliwiając łatwe i niezawodne rozpoznawanie pochodzenia każdego transportowanego załadunku. W przypadku opakowań z tektury falistej spełnienie takiego wymogu nie nastręcza trudności. Oznaczenia w systemie RFID mogą być nanoszone z dużą łatwością (przyklejane) na podłoże opakowania pozwalając na przeprowadzenie szybkiej identyfikacji towaru, w dowolnym miejscu i czasie.

Papier i tektura wytwarzane są z odnawialnych surowców. Masa włóknista do produkcji papieru pozyskiwana jest z zasobów leśnych, w całości objętych systemem racjonalnego zarządzania i odtwarzania biologicznego potencjału. W Polsce ponad 75 proc. opakowań z papieru i tektury jest produkowana z zebranej makulatury. W przypadku opakowań transportowych i zbiorczych z tektury falistej, w naszym kraju ponad 90 proc. to opakowania wytwarzane z papieru makulaturowego. Ekologiczność opakowań z tektury falistej kojarzona jest też z wykorzystywaniem skrobi. W Europie, w wyniku wieloletniego prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej obserwuje się stabilny przyrost ilości masy drzewnej. Z ogólnej ilości nowych nasadzeń drzewostanu ok. 55 proc. w odpowiednim okresie przeznaczona zostaje na potrzeby przerobu przemysłowego.

Tektura falista w opakowaniach

Po wielokrotnym recyklingu, frakcje włókien, które zostają mechanicznie usunięte w procesie produkcji opakowania z tektury falistej nadal mogą być wykorzystywane, np. w procesie wytwarzania energii podczas ich termicznego przekształcania, albo też do produkcji biomasy.

Opakowania z papieru i tektury falistej są w 100 proc. biodegradowalne. Podczas przemysłowego przetwarzania odpadów z makulatury, ilość emitowanego do atmosfery CO2 jest równoważona podobną ilością dwutlenku węgla jaka w tym samym czasie zostaje pochłaniana z powietrza przez liście drzew w procesie asymilacji węglowodanów. W rezultacie, proces biodegradacji tych grup wyrobów w rozumieniu oddziaływania na klimat jest całkowicie neutralny.

Opakowania z tektury falistej wytwarzane są z jednorodnego materiału, co sprzyja ich łatwej
utylizacji. Odzyskana makulatura opakowaniowa z łatwością może zostać poddana mechanicznemu sprasowaniu, co sprzyja zorganizowaniu wygodnego składowania lub obrotu. Możliwość dostarczenia zróżnicowanych form użytkowych tych opakowań, sprzyja ich zastosowaniu w zależności od potrzeb rynku, np. w produkcji tacek, pudeł, pudełek. Po ich zużyciu nie wymagają separacji od innych materiałów odpadowych.

Negatywne aspekty jakie występują zwykle przy stosowaniu opakowań wielokrotnego użytku, wynikające z konieczności ich transportu ciężkim taborem samochodowym (tj. większe emisje CO2, większe jednostkowe zużycie energii), a także związane z generowaniem kosztów powstających z tytułu ich obowiązkowego mycia po każdorazowym wykorzystaniu – sprawiają, że opakowania z tektury falistej stają się korzystniejszym wyborem dla wielu użytkowników.

Czytaj więcej: Opakowania 1108 Papier 43