Tetra Pak realizuje cele środowiskowe

Redukcja wpływu Tetra Pak na środowisko

Tetra Pak systematycznie dąży do ograniczenia wpływu swojej działalności na środowisko naturalne zgodnie z założeniem, że do 2020 roku emisja dwutlenku węgla na wszystkich etapach łańcucha wartości utrzymana zostanie na poziomie z 2010 roku, przy jednoczesnym rozwoju działalności Tetra Pak.

Dane zebrane do połowy 2014 roku pokazały, że emisja dwutlenku węgla na wszystkich etapach całego łańcucha wartości spadła o 8 proc. w stosunku do wartości z 2010 roku, przy jednoczesnym wzroście produkcji o 7 proc. Jeżeli chodzi o własne operacje Tetra Pak, spółka utrzymuje emisję dwutlenku węgla poniżej poziomu z 2010 roku. W 2014 roku emisja CO2 spadła o 1,5 proc. w stosunku do 2010 roku, podczas gdy produkcja wzrosła o 13 proc.

W minionym roku znacznie wzrosły notowania Tetra Pak w rankingu Carbon Disclosure Project (CDP), brytyjskiej organizacji publikującej dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych największych firm. Tetra Pak otrzymał 97 punktów, o 6 więcej niż CDP przyznało firmie w 2013 roku. Średnia dla branży, w której działa Tetra Pak wynosi 53 punkty. Ślad węglowy spółki został oceniony na A-, w 2013 roku przyznano firmie ocenę B, a średnia w branży to C.

Tetra Pak wdrożył wiele rozwiązań w zakresie przetwarzania i pakowania żywności, aby wspomóc klientów firmy w ograniczaniu ich wpływu na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej efektywności ich działania. Do wspomnianych rozwiązań zalicza się:
  • Tetra Therm Aseptic Flex – urządzenie służące do ciągłej, aseptycznej obróbki termicznej produktu, które oferuje producentom wyrobów mlecznych najwyższą wydajność wśród systemów UHT, przy jednocześnie najmniejszym wpływie na środowisko oraz najniższych kosztach eksploatacji urządzenia
  • Nowy proces pasteryzacji soków o wysokiej kwasowości, który pozwala ich wytwórcom zaoszczędzić do 20 proc. energii, dzięki obniżeniu temperatury w drugiej fazie pasteryzacji z 95 st. C do 80 st. C bez ryzyka wpływu na bezpieczeństwo i jakość gotowego produktu
  • Usługę Environmental Benchmarking Service, która ma za zadanie pomóc producentom żywności i napojów oszacować efektywność środowiskową ich działalności oraz pomóc w znalezieniu sposobu na jej poprawę
  • Szerszą ofertę zakrętek wyprodukowanych z materiałów pochodzenia roślinnego. W zależności od typu, zakrętki z tworzyw pochodzenia roślinnego mogą wpłynąć na zmniejszenie emisji CO2 o 14 proc. do 19 proc. w porównaniu do ich odpowiedników powstałych z paliw kopalnych

Czytaj więcej: Opakowania 1103 Recykling 416