Tetra Pak redukuje emisje GHG w całym łańcuchu wartości o 20%

Tetra Pak redukuje emisje…

Tetra Pak zaprezentowała Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2023, który podsumowuje postępy firmy w realizacji celów w tym zakresie. Opublikowany po raz 25. dokument obejmuje m.in. opis działań na rzecz transformacji systemów żywnościowych  z wytyczeniem czterech kluczowych ścieżek i celów przedstawionych na konferencji COP28. Informacje przedstawione w podsumowaniu zostały podzielone na pięć współzależnych obszarów: systemy żywnościowe, gospodarka o obiegu zamkniętym, klimat, środowisko naturalne, a także zrównoważony rozwój społeczny.

Raport zrównoważonego rozwoju Tetra Pak za rok 2023  potwierdza, że w okresie minionych 5 lat firma uzyskała 20% redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości  oraz 47% redukcję emisji GHG we własnej działalności operacyjnej . Uzyskane wyniki przybliżają dostawcę rozwiązań do przetwarzania i pakowania żywności do realizacji celu polegającego na uzyskaniu neutralności emisyjnej działalności operacyjnej firmy do roku 2030 . To także kolejny krok na drodze do realizacji długoterminowej ambicji firmy Tetra Pak, która we współpracy z dostawcami, klientami oraz innymi partnerami dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej w całym łańcuchu wartości do roku 2050 .

Istotnym osiągnięciem w raportowanym okresie było wprowadzenie na rynek aseptycznego opakowania kartonowego na żywność płynną z alternatywną barierą papierową, co przełożyło się na redukcję śladu węglowego tego opakowania o jedną trzecią (33%)  i przybliżyło Tetra Pak do realizacji ambicji stworzenia najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie . Nowe opakowanie jest efektem prac badawczo-rozwojowych, w które firma zainwestowała 100 mln euro w samym tylko 2023 roku, zapowiadając dalsze coroczne inwestycje na podobnym poziomie w okresie kolejnych 5-10 lat.

- Chcąc zapewnić możliwość zrównoważonego wyżywienia rosnącej populacji świata w branży spożywczej coraz istotniejsza staje się współpraca. Dzięki globalnemu zasięgowi naszej firmy i kompleksowym rozwiązaniom mamy możliwość podejmowania wspólnych działań z partnerami w całym łańcuchu wartości: od rolników i producentów żywności, przez dostawców, aż po decydentów, konsumentów i innych interesariuszy. Mamy poczucie odpowiedzialności, która wiąże się z tą rolą, dlatego stale angażujemy się w proces transformacji światowych systemów żywnościowych - zależy nam na tym, aby stawały się bezpieczniejsze, bardziej odporne na zmiany, a jednocześnie bardziej zrównoważone - powiedział Adolfo Orive, prezes i dyrektor generalny Tetra Pak.

tetra-pak-sutainability-report-fy23-image-16x9

Raport Tetra Pak opisuje ponadto inne osiągnięcia firmy w roku 2023 oraz aktualne inicjatywy, których celem jest ochrona żywności, ludzi i planety. Wśród wyróżnionych projektów znalazły się m.in:

  • Zwiększenie tempa działań w obszarze recyklingu: ilość zebranych i przekazanych do ponownego przetworzenia opakowań kartonowych na całym świecie wzrosła o 7% w porównaniu do poziomu z 2022 roku, a wielkość wolumenu frakcji PolyAl (polimerów i aluminium) przekazanego do recyklingu wzrosła o 14%.
  • Jednym z projektów, które w sposób istotny przyczyniły się do uzyskania opisywanych wzrostów jest najnowsza linia do recyklingu kartonów po żywności płynnej, która w połowie 2023 roku została uruchomiona w Ostrołęce. Wspólny projekt Tetra Pak oraz Stora Enso o wartości prawie 30 mln euro pozwala potroić krajowe moce przetwórstwa tych opakowań z 25 tys. do 75 tys. ton w skali roku. Dzięki wysokiej wydajności linia zapewnia możliwość przyjęcia całego wolumenu kartonów sprzedawanych w Polsce, a także tych pochodzących z innych krajów regionu, w tym Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. W kolejnych latach Tetra Pak planuje przeznaczać nawet 40 mln euro rocznie na inwestycje związane z infrastrukturą recyklingową na całym świecie.
  • Wybór zrównoważonych lokalizacji biurowych: Tetra Pak dąży do przenoszenia biur z przedmieść do zrównoważonych środowiskowo centralnych lokalizacji, położonych w zasięgu transportu publicznego oraz umożliwiających dojazd rowerem. Przykładem takich lokalizacji są biura w wielu krajach świata, w tym w Polsce, gdzie Tetra Pak wybrała nowoczesny biurowiec w warszawskim kompleksie Lakeside. Budynek otoczony zielenią na zewnątrz i wewnątrz spełnia najwyższe standardy środowiskowe i został zaprojektowany z myślą o minimalizacji śladu węglowego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Obiekt został wyróżniony certyfikatem Breeam na poziomie "Outstanding" oraz certyfikatem Well na poziomie "Gold".
  • Zwiększenie zasięgu programów dożywiania szkolnego: działania Tetra Pak w tym obszarze przyczyniły się do zapewnienia dostępu do mleka i innych odżywczych napojów 64 milionom dzieci w 49 krajach.
  • Ponowne wyróżnienie firmy w obszarze przywództwa w zakresie transparentności i wydajności korporacyjnej: po raz ósmy z rzędu firma Tetra Pak została wyróżniona oceną "A” za transparentność w zakresie ochrony lasów przez organizację CDP. Tetra Pak uzyskała ponadto ocenę "A" w zakresie bezpieczeństwa wodnego, mimo raportowania tego obszaru po raz pierwszy.
  • Aktywne wdrażanie Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.