Toruńskie forum dla chemii i ekologii

Toruńskie forum dla chemii… Już po raz dziesiąty w Toruniu zgromadzili się przedstawiciele polskiego sektora chemicznego, aby wspólnie przyjrzeć się ekologicznym aspektom swojej działalności. Tegoroczne Forum Ekologiczne Branży Chemicznej odbyło się w dn. 11-13 grudnia w hotelu Copernicus i uczestniczyło w nim blisko 80 osób - przedstawicieli firm branży chemicznej i pokrewnych, ekspertów z dziedziny prawa gospodarczego, ochrony środowiska i administracji.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Tomasza Zielińskiego, prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jednym z punktów programu było uhonorowanie firm, które skutecznie wdrożyły Ramowy System Zarządzania Programu Responsible Care - były to: PCC Rokita SA, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., Orlen Eko Sp. z o.o., Grupa Azoty SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, Grupa Azoty ZAK SA, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Petrochemia-Blachownia SA oraz HSH Chemie Sp. z o.o.

Podczas pierwszego dnia konferencji kluczowym pojęciem była Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) - idea polegająca na budowaniu strategii firmy w taki sposób, aby uwzględniała interesy społeczne oraz kwestie środowiskowe. Na świecie jest to standard, w Polsce ta koncepcja dopiero zaczyna się przyjmować. W czasie pierwszej sesji prezentowane były zagadnienia związane z CSR dotyczące normy PN-ISO 26000, omawiano także takie tematy, jak CSR z perspektywy przedsiębiorcy, zarządzanie ryzykiem w procesie strategii zrównoważonego rozwoju czy wdrażanie wytycznych normy PN-ISO 26000 w praktyce.

Choć idea CSR zakłada możliwość pogodzenia interesów różnych stron, to jednak działalność wielkiego przemysłu często powoduje konflikty. Dlatego też znajomość przepisów regulujących te kwestie jest niezwykle ważna i właśnie zagadnieniom prawnym poświęcony był drugi dzień forum. Tego dnia prelekcje wygłosili m.in. prof. Zbigniew Bukowski, prof. Marek Górski, prof. Bartosz Rakoczy oraz eksperci prawa ochrony środowiska, omawiając ważne - z punktu widzenia przedsiębiorstw chemicznych - przepisy prawa i uzupełniając je cennymi wskazówkami interpretacyjnymi.

X Forum Ekologiczne Branży Chemicznej zostało zorganizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska. Patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Gospodarki.

Czytaj więcej:
Ekologia 660

andiu
andiu
*.151.20.84

Wysłany: 2014-01-08 19:22:02

ekolodzy sa rabnieci ludzie powinni sie leczyc ciekkawe gdyby im dzikiie zwierzeta zarznerlinm ich dorobek zycia coi mby bwtedy powiedzieli widacx nie maja innych zajerc bpacany