Trendy i innowacje w opakowaniach dla branży spożywczej

Trendy i innowacje w opakowaniach…
W styczniu 2016 roku na polskim rynku ukaże się publikacja "Innowacje w opakowaniach żywności i napojów. Rynki, materiały, technologie", pod red. nauk. Neila Farmera. To już kolejna książka o tematyce związanej z dziedziną opakowalnictwa, wydana dzięki współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN z Polską Izbą Opakowań. W zeszłym roku PWN wraz z PIO wydało publikację "Technika opakowań. Podstawy, materiały, procesy wytwarzania".

W publikacji zostały omówione główne tendencje oraz innowacje obserwowane na międzynarodowym rynku opakowań produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu. Zaprezentowano w niej innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in. rynku opakowań giętkich, aktywnych systemów opakowań, produkcji materiałów z biotworzyw. Wskazano także trendy w przemyśle metalowych i tekturowych opakowań żywności i napojów. Czytelnicy dowiedzą się jak w praktyce sprawdzają się systemy uwalniania pary wodnej, torebki stojące, opakowania z atmosferą modyfikowaną, farby termochromatyczne, czy też folie holograficzne.

Zawarte w książce informacje niewątpliwie będą pomocne przy pozycjonowaniu aktualnych możliwości krajowego potencjału oraz wyznaczeniu strategicznych kierunków rozwoju w zakresie materiałów, technologii i rozwiązań organizacyjnych dotyczących opakowań do żywności i produktów łatwo zbywalnych. Autorzy są praktykami, na co dzień mającymi kontakt z rzeczywistością gospodarczą.

"To książka dla osób poszukujących nisz w innowacyjnej działalności gospodarczej i naukowej - napisał w recenzji dr inż. Krzysztof Leszczyński. - Na podstawie analizy informacji zamieszczonych w publikacji można wyrobić sobie opinię o kierunku, w którym idzie światowa gospodarka w zakresie opakowań żywności i innych łatwo zbywalnych produktów, oraz jak wielki i rozwojowy jest to rynek w poszczególnych regionach".

Innowacje w opakowaniach żywności i napojów


Czytaj więcej: Opakowania 1366 Analiza 283