Trzynaste Forum Ekologiczne Branży Chemicznej za nami

Trzynaste Forum Ekologiczne… W dn. 13-14 października w Toruniu odbyło się XIII Forum Ekologiczne Branży Chemicznej zorganizowane przez Sekretariat Programu "Odpowiedzialność i Troska" oraz Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Przez dwa dni w Hotelu Bulwar podejmowane były najważniejsze problemy pojawiające się na styku branży chemicznej i ochrony środowiska, a w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych firm z krajowego sektora chemicznego, prawnicy, naukowcy oraz przedstawiciele administracji rządowej.

Forum otworzył dr Tomasz Zieliński z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który wstępnie nakreślił główne problemy branży chemicznej w aspekcie ekologicznym. Następnie organizatorzy wręczyli certyfikaty wdrożenia Ramowego Systemu Zarządzania RC, a Joanna Królikowska z Sekretariatu Programu RC przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu Responsible Care w Polsce.

Jednym z najważniejszych punktów tegorocznego Forum była analiza nowego Prawa wodnego oraz konsekwencji jego wdrożenia dla zakładów chemicznych, a prelekcję poświęconą temu zagadnieniu wygłosił mec. Zbigniew Kozłowski z kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki Sp.k. W swoim wystąpieniu Kozłowski omówił między innymi kwestię zmiany sposobu zarządzania wodami, które będą podlegały pod nowo utworzone Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, oraz przedstawił nową metodę naliczania opłat za korzystanie z wód. Prelegent nie pozostawił złudzeń, że nowelizacja ustawy będzie neutralna dla branży chemicznej - zgodnie z wstępnymi wyliczeniami wejście w życie nowego prawa może dla przedsiębiorstw chemicznych oznaczać wielokrotny wzrost opłat.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej


W drugim dniu Forum Łukasz Sosnowski z Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju przedstawił aktualne działania rządu w związku z projektem gospodarki o obiegu zamkniętym, który w zamyśle Komisji Europejskiej ma być wdrażany na terenie UE. Prelegent podkreślił, iż celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności europejskiej gospodarki i silniejsze jej powiązanie z badaniami i wdrożeniami, stworzenie rynku na surowce wtórne, poprawa jakość surowców oraz stworzenie nowych możliwości dla sektora usług. A zatem GOZ niesie ze sobą wiele interesujących perspektyw dla gospodarki, przy czym do dyskusji pozostają liczne kwestie szczegółowe, którymi zajmować się będzie rządowy zespół ds. gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podczas Forum przedstawiciele PlasticsEurope przedstawili ciekawy przykład proekologicznych działań branży tworzyw sztucznych. Kazimierz Borkowski i Anna Kozera-Szałkowska omówili inicjatywę, której celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez granulki z tworzyw, a której historia sięga lat 90. XX wieku. Wówczas to przedstawiciele firm amerykańskich przystąpili do dobrowolnej inicjatywy Operation Cleen Sweep. Podczas swojego wystąpienia prelegenci nakreślili szerszy kontekst dla omawianego przykładu, zwracając uwagę na wzrastającą świadomość w zakresie odpadów trafiających do mórz i oceanów oraz przywołując flagowe projekty mające zapobiegać temu problemowi, a w których PlasticsEurope bierze czynny udział.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej


Wśród innych tematów tegorocznego Forum wymienić można między innymi: aspekt informacyjny w kontekście implementacji dyrektywy SEVESO jako element kształtowania wizerunku firmy, rejestr szkód w środowisku i kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku oraz praktyczne aspekty wykonywania badań zanieczyszczenia ziemi i wód i wiele innych.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej