Tworzywa kompostowalne bez wpływu na recykling?

Tworzywa kompostowalne bez wpływu na recykling?
Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia European Bioplastics w przypadku, gdy tworzywa kompostowalne dostaną się do strumienia odpadów przeznaczonych do recyklingu, mogą one zostać przetworzone w większości używanych do tego celu instalacji bez utraty jakości materiałów końcowych.

- Badania i próby wykazują, iż w mało prawdopodobnym przypadku zmieszania niewielkiej ilości tworzyw kompostowalnych z odpadami polietylenowymi, nie wpłynie to na jakość uzyskiwanego materiału - powiedział says François de Bie z European Bioplastics. - Taka ilość tworzyw kompostowalnych wywiera przy tym mniejszy wpływ na strumień odpadów z polietylenu niż odpady innego rodzaju, np. polistyrenowe czy polipropylenowe.

Badania przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu w Hanowerze, włoskiego konsorcjum CONAI i firmę Biotec potwierdziły, że zawartość do 10 proc. tworzyw kompostowalnych nie wpływa na jakość recyklatów.

European Bioplastics przypomina, iż materiały określane jako biotworzywa nie stanowią homogenicznej grupy - można wśród nich wyróżnić tworzywa wyprodukowane przy użyciu biokomponentów, tworzywa kompostowalne oraz tworzywa posiadające właściwości obu wcześniej wymienionych grup. Folie z tworzyw wyprodukowanych z komponentów biologicznych są pod względem chemicznym identyczne z ich konwencjonalnymi odpowiednikami i mogą być przetwarzane przez recyklerów. Natomiast tworzywa kompostowalne, przeznaczone do recyklingu organicznego, powinny z zasady być zbierane oddzielnie.

Czytaj więcej: Biotworzywa 87 Recykling 422