Tworzywa sztuczne i paliwa alternatywne

Tworzywa sztuczne i paliwa…
Odpady tworzyw sztucznych są coraz ważniejszych składnikiem paliw alternatywnych

Wtórne paliwa stałe, czyli paliwa alternatywne otrzymywane są z odpadów. Jest to stosunkowo nowy rodzaj paliw, do produkcji których wykorzystuje się odpady stałe. Odpady tworzyw sztucznych mogą być szczególnie cennym składnikiem paliw alternatywnych z uwagi na swoją wysoką kaloryczność. Paliwa alternatywne znajdują zastosowanie przede wszystkim w energochłonnych branżach przemysłu. Szczególnie dogodnym miejscem ich wykorzystania są piece. To tam zastępują one węgiel kamienny.

Warunki spalania paliw w cementowniach są na tyle korzystne, że nie tworzą się szkodliwe dioksyny. Dzieje się tak ponieważ temperatura spalania dochodzi tam do ponad 1300 st. C, a czas przebywania surowca waha się od kilku do kilkunastu sekund, nie jest to więc okres zbyt długi.

Przemysł cementowy zaczął stosować odpady tworzyw sztucznych do produkcji ciepła w latach 90. Od tego momentu ilość wykorzystywanych do tego celu odpadów tworzyw sztucznych wzrosła ponad dziesięć razy.
Wedle wyliczeń stowarzyszenia PlasticsEurope Polska, roczne zużycie wtórnych paliw stałych wynosi w cementowniach naszego kraju ponad 1 mln ton, z czego mniej niż 10 proc. stanowią wtórne paliwa stałe przywożone z Niemiec.

Tworzywa sztuczne i paliwa alternatywne


Z uwagi na dynamiczny wzrost tego zużycia i rosnący potencjał produkcyjny w Polsce, przyjąć można, że nasza wewnętrzna produkcja w ciągu kilku następnych lat będzie w stanie całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie sektora cementowego, które docelowo można ocenić na ok. 1,5 mln ton rocznie.

Ponieważ średnia zawartość tworzyw sztucznych we wtórnych paliwach stałych to ok. 20 proc., więc łatwo wyliczyć, że ilość odpadów tworzyw zużywanych do tego celu to minimum 300 tys. ton rocznie.

PlasticsEurope przypomina, że istnieje jeszcze inna perspektywa zastosowania wtórnych paliw stałych w gospodarce. To przemysł energetyczny i ciepłowniczy. Obecnie jednak w naszym kraju w obydwu branżach nie widać większego zainteresowania wykorzystaniem tego typu paliw w elektrociepłowniach. Wynika to z wyższych wymagań związanych z oczyszczaniem spalin i pomiarem emisji, co wiąże się m.in. z niezbędnymi inwestycjami.

Tak czy owak jednak, w obliczu postanowień ogłoszonych w nowym krajowym planie gospodarki odpadami - choćby wymogu zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko oraz na skutek zagrożeń dla gospodarki wynikających z nieprawidłowego postępowania z odpadami - już w niedalekiej przyszłości również i te dwa sektory będą musiały zwiększyć swoje zainteresowanie spalaniem wtórnych paliw stałych.