Ulmet - Bis ma 10 lat i ciągle się rozwija

Ulmet - Bis ma 10 lat i ciągle się rozwija
Już prawie od 10 lat działa Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ulmet Bis. Jego siedziba mieści się w miejscowości Marulewy, 2 km od Inowrocławia. Firma oferuje usługi związane z ochroną środowiska, a konkretnie z surowcami wtórnymi, demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, skupem złomu stalowego oraz rozbiórkami i burzeniem obiektów budowlanych - również tych zawierających azbest.

- Rozwój gospodarczy wymusza działania na wszystkie dziedziny życia, również na ochronę środowiska. Trzeba bowiem wiedzieć, że kiedy wytwarzany jest dowolny produkt, to bezpośrednio tworzony jest również odpad - mówi Sławomir Sikorski, szef Ulmet Bis.

- Nie należy zapominać też o ogromnych ilościach "śmieci", zużytych urządzeń, opakowań, samochodów wyrzucanych codziennie do kosza. Są to miliony ton, ale przeważająca część odpadów nadaje się do ponownego przetworzenia. Dlatego widząc rosnące zapotrzebowanie na usługi związane z ochroną środowiska doszło do powstania naszej firmy - opowiada jej założyciel.

Od samego początku swojego istnienia Ulmet Bis realizował program przyjazny środowisku naturalnemu. Stworzył pełne zaplecze transportowe i maszynowe, założył też oddziały i punkty skupu w sąsiednich województwach. Ponadto firma konsekwentnie poszerzała swoje usługi. Zaczęła od pozyskiwania złomu stalowego pochodzącego w 80 proc. z wyburzania obiektów budowlanych. Zajęła się również działalnością rozbiórkową i burzeniem obiektów budowlanych.

Pozyskany dzięki tej działąlności złom jest regularnie wysyłany do hut w całej Polsce. Z kolei powstały gruz wykorzystuje się do odnawianych dróg oraz budowania nowych odcinków autostrad.


- Należy zaznaczyć jeszcze jedną kwestie. Większość budynków w naszym kraju, które zostały wybudowane w latach 60, 70 i 80 powstała z materiałów zawierających rakotwórczy azbest. Problem z tym związany jest ważny nie tylko dla zdrowia społecznego, ale też ma ogromne znaczenie z uwagi na regulacje międzynarodowe - dodaje Sławomir Sikorski.

- Unia Europejska przekazując środki finansowe na unieszkodliwienia azbestu zobowiązała Polskę do jak najszybszego rozwiązania problemu. Tymczasem tylko w naszym kujawsko – pomorskim regionie są tysiące ton materiałów zawierających azbest i czekających na unieszkodliwienie. Z tego też powodu firma Ulmet Bis skierowała swoje usługi i w tę stronę - kontynuuje Słwaomir Sikorski.