Ulmet - Bis ma 10 lat i ciągle się rozwija


Pracownicy zakładu przechodząc specjalistyczne szkolenia oferują pełen zakres profesjonalnych prac budowlanych związanych z demontażem eternitu i innych materiałów.

Jeszcze jednym problemem z jakim zmaga się Ulmet Bis jest rosnąca ilość samochodów wycofanych z eksploatacji.

Sikorski zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. Zmieniające się prawo podniosło wymagania odnośnie procedury kasacji pojazdów przybliżając tym samym Polskę do reguł obowiązujących w państwach zachodnich. Nagle okazało się jednak, że na terenie całego naszego kraju nie ma stacji demontażu pojazdów spełniającej nowe wymagania.

Lukę wykorzystał Ulmet Bis. Jako jedna z niewielu firm nie tylko w województwie kujawsko – pomorskim, ale też sąsiednich, otrzymała zezwolenie na prowadzenie pełnowartościowej stacji demontażu (kasacji) pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Jednocześnie przez wkład własny rozwiązała poważny kłopot związany z brakiem takiego punktu w kujawsko – pomorskim. Potwierdza to zresztą ilość przyjmowanych do kasacji pojazdów.

Ponadto, jak przyznaje Sławomir Sikorski, przedsiębiorstwo Ulmet Bis już pięć lat temu zdało sobie sprawę z końca ery, w której praktykowano "grzebanie" odpadów na składowiskach, a potem zapominano o nich tworząc nowe odpady.

Ta fundamentalna zmiana stanowi milowy krok w ochronie środowiska naturalnego. Powstały system selektywnego gromadzenia odpadów zdecydowanie ułatwia zagospodarowanie takich surowców jak papier, tworzywa sztuczne, tworzywa ropopochodne oraz wszelkiego rodzaju opakowania. Umożliwia też ich przetwarzanie do ponownego użytku.

Mając na uwadze powyższe aspekty Ulmet Bis rozpoczął zbieranie odpadów z selektywnej zbiórki. Przyjmuje odpady folii użytkowej i porolniczej, opakowania po napojach, tworzywa sztuczne, papier, metale kolorowych i stalowe, a także wszelkiego typu urządzenia elektroniczne i elektryczne oraz wyposażenie gospodarstwa domowego.

- Wykonując tę działalność wszyscy pracownicy Ulmet Bis są świadomi znaczenia swojej pracy dla jakości otaczającego nas ekosystemu – przyznaje szef firmy.

Przyznaje jednak, że w kwestii ochrony środowiska jest jeszcze wiele do zrobienia. Zapewnia jednak, że Przedsiębiorstwo Ulmet Bis nie poprzestanie na wymienionych usługach.