Unilever rozwija nową technologię recyklingu plastikowych odpadów

Kwestie recyklingu opakowań są dla koncernu niezwykle istotne gdyż korzysta on z ponad 2 milionów ton opakowań rocznie. Firma poszukuje zatem nieustannie nowych sposobów recyklingu opakowań i odpadów. Już na początku 2017 r. Unilever ogłosił, że do roku 2025 wszystkie wykorzystywane przez koncern plastikowe opakowania będą przeznaczane do ponownego użytku, przetworzenia lub kompostowania.

Aby wspomóc zmianę modelu przetwarzania opakowań wytworzonych z plastiku, Unilever zobowiązał się, że:
  • Do 2025 roku wszystkie wykorzystywane przez firmę plastikowe opakowania będą zaprojektowane w sposób odpowiedni do ponownego wykorzystania, przetworzenia lub kompostowania.
  • Będzie wspierał inicjatywę New Plastics Economy. W ramach tej inicjatywy do roku 2020 opublikuje pełne zestawienie tworzyw sztucznych wykorzystanych w swoich opakowaniach, aby pomóc stworzyć protokół dotyczący tworzyw sztucznych dla przemysłu.
  • Dołoży wszelkich starań, aby stworzyć techniczne rozwiązanie, którym podzieli się z całą branżą. Jego celem będzie opracowanie metody przetwarzania wielowarstwowych torebek, w szczególności na terenach przybrzeżnych, które zalewane są falami tworzyw sztucznych, przedostającymi się do morza.
Unilever zobowiązał się do zredukowana ilości opakowań wykorzystywanych w tej dekadzie o jedną trzecią do roku 2020, a także do wykorzystania większej ilości przetworzonych plastikowych opakowań o co najmniej 25% do roku 2025, w porównaniu z rokiem 2015. Decyzja Unilever jest elementem wdrażania wspomnianego wcześniej planu „Życie w sposób zrównoważony”. W roku 2015 firma osiągnęła jeden z swoich celów, przekazując na wysypiska jedynie odpady niebezpieczne, czyli takie, których przechowywanie i utylizacja wymagają odpowiednich środków.

Unilever jest jednym z wiodących, światowych dostawców produktów żywnościowych, środków czystości oraz środków do higieny osobistej i pielęgnacji ciała, który prowadzi sprzedaż na terenie 190 krajów, docierając do 2 miliardów konsumentów dziennie. Zatrudnia 169 000 pracowników. Przychody ze sprzedaży w 2015 r. wyniosły 53,3 mld. euro. Ponad połowę obszaru działań firmy stanowią rynki rozwijające się i wschodzące (58%). Unilever produkuje ponad 400 marek obecnych na całym świecie, w tym Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Wall’s, PG Tips, Ben & Jerry’s, Marmite, Magnum i Lynx.

Żródło: Unilever