Używane wtryskarki ponownie jak nowe - świadczenia producentów maszyn

Wprowadzana jest również najnowsza wiedza z zakresu zarządzenia olejem. Chodzi tu o montaż systemu filtracji dokładnej, optymalne kontrolowanie stopnia zanieczyszczenia filtra, zabezpieczające czyszczenie zbiornika podczas remontu przy pomocy szmat nie pozostawiających kłaczków oraz napełnianie maszyn olejem przefiltrowanym bardzo dokładnie i oczyszczanie podczas pracy próbnej. Warto koniecznie zdawać sobie sprawę z tego, że wymagania odnośnie czystości są tak samo wysokie jak w przypadku nowych maszyn.

Na życzenie użytkownika może się też odbywać zamontowanie dodatkowych przyłączy dla filtracji w odgałęzieniu oraz dodatkowej filtracji bardzo dokładnej w celu uzyskiwania wysokiej czystości oleju.

Najnowsza technologia w zakresie zarządzania płynami i dotycząca przebudowy maszyn używanych wyraża się także w tym, że dla tego rodzaju wtryskarek oferowane są usługi serwisowe z zakresu pomiaru klas czystości oraz dodatkowego wyposażania w filtrację bardzo dokładną, łącznie z udzielaniem porad w miejscu produkcji.

Przetwórca tworzyw sztucznych może swoimi wymaganiami wpływać na wydajność i wyposażenie maszyny. Dzięki wbudowaniu nowego układu hydraulicznego oraz układu sterowania można oczekiwać przeciętnego wzrostu wydajności równego 10 proc. i więcej. Maszyny, na których przeprowadzono wszystkie wymienione operacje są ponownie niemal jak nowe i otrzymują odpowiednią gwarancję. Koszty takiego przystosowania wynoszą ok. 60 - 70 proc. ceny nowej, porównywalnej wtryskarki.

Na przywoływanej już wtryskarce Krauss Maffei w trakcie remontu wprowadzono następujące udoskonalenia: wbudowano układ sterowania MC-4, zastosowano najnowszą hydraulikę regulacyjną, dokonano kompletnego remontu jednostki zamykania z efektem podwyższenia prędkości zamykania nawet o 40 proc. Przeprowadzono również przebudowę jednostki plastyfikacji. Uzyskany w ten sposób wynik to niezależność plastyfikacji od innych ruchów, a przez to podwyższenie wydajności nawet o 30 proc. Dzięki wszystkim tym świadczeniom maszyna używana może być doprowadzona do poziomu najnowszego stanu techniki.

Wykorzystano informacje z publikacji Klausa Lange „Zarządzanie płynami, klucz do profilaktycznej pielęgnacji wtryskarek”.