VinyLoop zamyka zakład recyklingu PVC we Włoszech

VinyLoop zamyka zakład recyklingu… Spółka VinyLoop Ferrara SpA ogłosiła zamknięcie swojego zakładu w Ferrarze zajmującego się recyklingiem PVC. W komunikacie z 28 czerwca poinformowano, że produkcja R-PVC została wstrzymana ze skutkiem natychmiastowym.

Przedsiębiorstwo VinyLoop, zatrudniające około 17 osób, jest spółką joint venture, której właścicielami są firmy Inovyn i Texyloop.

- Pomimo wszelkich starań aby utrzymać działalność, przynoszącą straty w ciągu ostatnich 15 lat, popyt na R-PVC marki Vinyloop ostatnio drastycznie się załamał i dlatego doszliśmy do wniosku, że kontynuacja działalności firmy nie jest już możliwa do utrzymania - powiedział Francesco Tarantino, dyrektor generalny VinyLoop.

Wynika to przede wszystkim z zaostrzenia przepisów dotyczących R-PVC zawierającego plastyfikator DEHP, który znany jest ze swojej reprotoksyczności. W rozporządzeniu UE nr 143/2011 z dn. 17.2.2011 ftalany DEHP, BBP i DIBP DBP zostały sklasyfikowane, jako substancje bardzo wysokiego ryzyka podlegające procedurze udzielania zezwoleń ze względu na ich szkodliwy wpływ na rozrodczość.

- Zarząd i akcjonariusze VinyLoop mają obowiązek postępować odpowiedzialnie, aby zminimalizować straty. Biorąc pod uwagę bardzo niekorzystne perspektywy, Inovyn potwierdził, że dalsze wspieranie działalności w zakresie recyklingu PVC nie ma uzasadnienia. Z kolei Texyloop nie posiada wiedzy, która zastąpiłaby Inovyn - dodał Tarantino.

W związku z tym Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o zamknięciu zakłądu i postawieniu spółki w stan likwidacji. Szczegółowy plan zamknięcia zostanie teraz przygotowany w porozumieniu ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników.

JL
Źródło: VinyLoop