W Katowicach najmłodsi zrealizują swoje eko-projekty

W Katowicach najmłodsi zrealizują…

13 grudnia w trakcie Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach odbyła się gala podsumowująca pierwszy etap konkursu "Słoneczne szkoły dla lepszego miasta", skierowanego do szkół podstawowych z Katowic.

Jury wybrało 5 szkół, które od stycznia do marca będą realizować zgłoszone przez siebie projekty - zwycięzca otrzyma instalację fotowoltaiczną o wartości 40 tys. zł.

Celem konkursu jest zaangażowanie lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży, w podejmowanie działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Konkurs ma podnosić świadomość ekologiczną najmłodszych i promować odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Organizatorami konkursu są Ambasada Szwecji w Warszawie, Decathlon, IKEA, ING Bank Śląski i Urząd Miasta Katowice, dodatkowo konkurs objęty jest patronatem United Nations Global Compact Poland.

Do udziału w konkursie zgłosiło się aż 21 szkół podstawowych z terenu Katowic. Każda z nich miała za zadanie opracować program edukacji w obszarze zmian klimatu lub gospodarki o obiegu zamkniętym. Warto podkreślić, że poziom wszystkich zgłoszonych prac był bardzo wysoki, dlatego jury miało ciężkie zadanie przy wskazaniu najciekawszych projektów, zakwalifikowanych do finału konkursu. Ostatecznie wybrano pięć szkół: Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Szkołę Podstawową nr 19 im. Wojciecha Korfantego, Szkołę Podstawową nr 27 im. prof. Władysława Szafera, Szkołę Podstawową nr 28 im. Karola Miarki i Szkołę Podstawową nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina.

Jakie propozycje poszerzania świadomości ekologicznej przygotowali finaliści? Szkoła Podstawowa nr 10 skupi się na trzech problemach: marnowania żywności, nadmiernego używania plastikowych reklamówek oraz gospodarowania odpadami biodegradowalnymi. Uczniowie będą m.in. szyć torby wielokrotnego użytku z resztek materiałów, przygotują krótkie filmy o tym, jak odpowiedzialnie robić zakupy, przeprowadzą nawet happening na katowickim rynku.

Szkoła Podstawowa nr 19 podeszła do tematu z innej perspektywy - tematyka ochrony środowiska została podzielona na 4 obszary: woda, odpady, energia i las. Dzieci skupią się na zmianie nawyków w swoich własnych domach, m.in. mierząc, ile wody i energii elektrycznej zużywają. Będą też poznawać zagadnienia związane z ochroną środowiska w praktyce, podczas wycieczek, m.in. do oczyszczalni ścieków, zakładu przetwórstwa odpadów czy "Leśnej Sali Edukacyjnej" Nadleśnictwa Katowice.

Szkoła Podstawowa nr 27 zaproponowała, aby uczniowie stworzyli swoje "Karty EKO-działania", w których będą zaznaczać ilość odpadów, jakie przesegregowali oraz to, czy np. przyjechali do szkoły rowerem lub przyszli pieszo. Będą też tworzyć różne prace plastyczne i przedmioty, m.in. model "recyklingowego wiatraka" czy projekt maski antysmogowej. Do akcji aktywnie włączą się nauczyciele - również na lekcjach wychowania fizycznego, gdzie odpady będą wykorzystywane np. jako przeszkody w kozłowaniu.

Niezwykle różnorodne podejście do tematu zaprezentowała Szkoła Podstawowa nr 28 - w ich działaniach możemy spodziewać się eko-songu na koncercie Ojców Franciszkanów, kiermaszu rzeczy używanych czy degustacji posiłków bio. Uczniowie przygotują też przedstawienie w języku angielskim "Energia solarna jest na 100% naturalna", będą sadzić rośliny, które najlepiej pochłaniają zanieczyszczenia i wybiorą się na zajęcia terenowe do Rezerwatu Ochojec.

Szkoła Podstawowa nr 51, której projekt nosi tytuł „Giszowiec - dzielnica zielonych przemian” skupi się na lokalnym aspekcie dbania o klimat. "Program zainspirowany został chęcią powrotu do korzeni, czyli czasu, kiedy Giszowiec był określany mianem "miasta-ogrodu" - czytamy w opisie. Przy szkole powstanie "Tajemniczy Ogród", stworzony z sadzonek roślin zakupionych za środki pozyskane ze sprzedaży zebranych przez uczniów surowców wtórnych. W planach jest też utworzenie ogrodu ziołowo-warzywnego i kompostownika.

Od stycznia do marca 2019 roku powyższe szkoły będą wdrażać opracowane przez siebie projekty i sprawdzać, jak działają one w praktyce. 22 kwietnia, w Dzień Ziemi, ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu, który otrzyma nagrodę główną - instalację fotowoltaiczną ufundowaną przez IKEA (szacowana wartość instalacji to ok. 40 tys. złotych netto). Nagrody dla czwórki pozostałych finalistów ufundują Decathlon i ING Bank Śląski.

Aby motywować szkoły do podejmowania dalszych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, wszystkie szkoły, które wzięły udział w konkursie (21 instytucji) otrzymają od IKEA zestaw mebli wykorzystanych w aranżacji wnętrz w trakcie COP24 (zgodnie z zasadami gospodarki zamkniętego obiegu) oraz komplet koszy do segregacji odpadów, zaś Ambasada Szwecji w Warszawie przekaże książki szwedzkich autorów.