W Łodzi powstało nowoczesne centrum recyklingu firmy Remondis

W Łodzi powstało nowoczesne… Firma Remondis uruchomiła w tym tygodniu Łodzi zakład, który będzie rozbierał na części 40 tys. ton urządzeń rocznie. Tym samym powstało wreszcie największe i najnowocześniejsze w Polsce centrum elektrorecyklingu, czyli zbierania elektro - odpadów. Na początek będą w nim przetwarzane telewizory, monitory oraz lodówki.

W Łodzi będzie przerabiane 25 proc. zużytego sprzętu elektronicznego jaki Polska musi zutylizować. Według dyrektyw UE musimy przerabiać minimum 4 kg sprzętu rocznie na każdego mieszkańca. Są to jednak ilości z krajów wysoko rozwiniętych. Zdaniem specjalistów rodzimy rynek jest mniejszy. Z upływem czasu jednak będzie wzrastał. Szacuje się bowiem, że rynek odzyskiwania starego sprzętu elektronicznego wart będzie w 2008 r. nawet 300 mln. zł.

Remondis odbiera stary sprzęt z ponad 300 punktów w Polsce. Współpracuje z sieciami sklepów i producentami. Przyjmuje także sprzęt od każdego chętnego. Ponadto przedsiębiorstwo współpracuje ze spółdzielniami mieszkaniowymi, organizując dni zbiórek. Najmniejszy problem firma ma ze zbytem posegregowanych surowców. Chętnych nie brakuje. W Polsce istnieje ok. 60 podmiotów zajmujących się rozbiórką sprzętu rtv i agd. Większość to małe, kilkuosobowe zakłady. Konkurentem dla Remondisa jest Stena Złomet ze Szwarzędza, spółka z kapitałem szwedzkim.

Hala w nowym zakładzie Remondis w Łodzi


Nowy zakład ma jeszcze bardziej zwiększyć firmowe możliwości. W oddanej właśnie fabryce pracować będzie ok. 50 osób. Inwestycja kosztowała 40 mln zł.

Remondis jest światowym potentatem recyklingu. Ma oddziały w 25 krajach, zatrudnia ponad 18 tys. osób.

W Polsce działa od 15 lat i kontroluje ok. 10 proc. tutejszego rynku. Obecnie jest obecny w 34 polskich miastach. Posiada rozbudowaną sieć własnych sortowni odpadów po opakowaniach, tworzywach sztucznych, instalacje do bezpiecznego niszczenia nośników danych i produkcji paliwa alternatywnego, a także organizację odzysku Eko-Punkt.

Rocznie osiąga obroty rzędu ponad 400 mln złotych i zatrudnia blisko 2 tys. pracowników. SA. Każdego roku firma zbiera i przetwarza w naszym kraju 25 mln ton surowców.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum