Drukuj

W Rosji powstanie fabryka poliakrylamidu

W Rosji powstanie fabryka poliakrylamidu
Francuska firma SNF SAS inwestycję w kompleksie petrochemicznym Saratovorgsintez zamierza przeprowadzić w dwóch fazach. Celem pierwszej części projektu jest uruchomienie produkcji 50 tys. ton akrylamidu i 30 tys. ton poliakrylamidu rocznie. Rozruch instalacji nastąpi w 2016 roku.

W drugiej fazie SNF zamierza zwiększyć produkcję akrylamidu do 60 tys. ton rocznie. W przypadku korzystnych warunków rynkowych produkcja poliakrylamidu może wzrosnąć do poziomu 100 tys. ton rocznie.

Kompleks petrochemiczny w Saratowie, największy wschodnioeuropejski producent akrylonitrylu, będzie dostarczać 20 tys. ton tego związku do nowej instalacji.

Lukoil zamierza wykorzystywać produkowany przez SNF SAS poliakrylamid w technologii chemicznego zwiększania wydobycia ropy naftowej. Dzięki nowej inwestycji w większym stopniu zostaną wykorzystane dotychczasowe moce produkcyjne zakładów w Saratowie oraz ograniczony import potrzebnych substancji.