W wyniku akcji Interpolu zabezpieczono w Polsce ponad 300 ton odpadów

W wyniku akcji Interpolu zabezpieczono w Polsce ponad 300 ton odpadów
W wyniku akcji Interpolu pt. Tackling Illegal Disposal and Trade in Hazardous, która wymierzona w zwalczanie przestępczości gospodarczej polegającej na przeciwdziałaniu handlowi niebezpiecznymi odpadami zabezpieczono w Polsce 348 ton odpadów stałych i 110 tys. litrów odpadów płynnych. W operacji wzięło udział 37 krajów.

Celem akcji było zwalczanie przestępczości gospodarczej polegającą na handlu niebezpiecznymi odpadami. Wydział do walki z przestępczością gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, który koordynował działania na terenie naszego kraju, zaprosił do udziału w operacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska i Straż Graniczną z którymi prowadzono bieżącą współpracę. Celem operacji było:
  • zidentyfikowanie przestępców i organizacji przestępczych zaangażowanych w nielegalną utylizację i transgraniczne przesyłanie odpadów niebezpiecznych,
  • wzmocnienie komunikacji i zdolności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku, a w szczególności zwalczaniu zanieczyszczenia środowiska zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym,
  • koordynacja pomiędzy agencjami i służbami w celu wykrycia i powstrzymania przestępczości zanieczyszczenia środowiska nielegalnymi odpadami, w tym zaangażowanie organów powołanych do zwalczania przestępczości w tym zakresie,
  • poprawa komunikacji, współpracy i koordynacji między krajami wywozu i przeznaczenia nielegalnych odpadów,
  • prowadzenie postępowań karnych zainicjowanych w wyniku podjętych kontroli i na podstawie informacji zebranych w toku operacji.

W wyniku przeprowadzonych działań wszczęto 15 postępowań przygotowawczych. Ponadto zabezpieczono odpady pochodzące z terenu RP: beczki z substancjami oleistymi, szlamami i elektrolitami, pojazdy samochodowe, wraki pojazdów samochodowych, części pojazdów samochodowych, w tym akumulatorów, poduszek airbag, odpady komunalne w postaci proszku i wiórów, odpady medyczne: poszatkowane strzykawki, igły infekcyjne, worki oraz rękawiczki.

Podczas prowadzonych działań zabezpieczono również odpady pochodzące z innych państw w postaci m. in. akumulatorów, poduszek powietrznych itp. oraz części zdemontowanych pojazdów z terenu Wlk. Brytanii, Niemiec, bliżej nieokreślonych zmielonych odpadów z niemieckich firm oraz odpadów komunalnych zmieszanych, w tym worków papierowych, foliowych i przewodów elektrycznych transportowanych z Anglii.

JL
Źródło: Biuro Kryminalne KGP


Zdjęcie: Alan Levine/Flickr