Wady powierzchniowe wyprasek - ciemne punkty

Tak zwane ciemne punkty należą do grupy wad powierzchniowych wyprasek. Można z nimi jednak skutecznie walczyć i im przeciwdziałać.

Może się zdarzyć, że otrzymamy wypraskę na powierzchni, której znajdować się będą ciemne punkty. Ich występowanie spowodowane jest różnymi przyczynami związanymi ze zużyciem, uszkodzeniem termicznym lub zanieczyszczeniem. Podpowiadamy jak wyeliminować tę wadę powierzchniową wyprasek.

Powstawanie ciemnych punktów może mieć różne przyczyny.

Najczęściej występującymi są przyczyny technologiczne. Zachodzą one wtedy, gdy ma miejsce zbyt wysoka temperatura masy lub zbyt długi czas przebywania w układzie plastyfikującym lub też nieprawidłowe prowadzenie temperatury w systemie gorącego kanału. Kolejna grupa przyczyn, to czynniki narzędziowe objawiające się wtedy, gdy mamy do czynienia z zanieczyszczeniami systemu wlewowego lub martwymi narożami w systemie gorącego kanału.

Możliwe są też przyczyny maszynowe występujące z powodu zanieczyszczenia układu plastyfikującego lub zużycia ślimaka i cylindra itp. Zdarza się także że powodem powstawania ciemnych punktów na powierzchni wypraski są błędy związane z użytym tworzywem lub barwieniem. Może to być np. zanieczyszczony granulat, niewłaściwe barwniki, masterbacze.

Powstawanie ciemnych punktów może świadczyć o problemach technologicznych, narzędziowych, maszynowych czy związanych z wykorzystanym tworzywem lub barwnikiem. Aby je wyeliminować należy najpierw zidentyfikować przyczynę ich tworzenia w danym przypadku, a następnie dostosować do niej odpowiednie kroki zapobiegawcze.

Jeśli występuje zanieczyszczenie granulatu wówczas należy oczyścić jednostkę plastyfikującą. To samo trzeba wykonać w sytuacji, gdy mamy do czynienia z ciemnymi punktami występującymi po zmianie materiału. Jeśli natomiast zdarzy się, że temperatura masy znajduje się powyżej zakresu przetwarzania, to konieczne jest obniżenie temperatury masy. Można to osiągnąć na trzy sposoby: zmienić temperaturę cylindra, zmienić prędkość obrotową ślimaka oraz zmniejszyć ciśnienie uplastycznienia.

Często spotykaną sytuacją jest też taka, w której dochodzi do stanu, iż czas przebywania stopionej masy znajduje się w krytycznym zakresie. Aby poradzić sobie z tym mankamentem potrzebne jest zmniejszenie czasu cyklu, wydłużenie opóźnienia czasu dozowania oraz zastosowanie mniejszej jednostki plastyfikującej.

Nie należy natomiast sprawdzać temperatury gorącego kanału, zmniejszać ilości regranulatu, sprawdzać przydatności barwnika. Nie jest ponadto zalecane sprawdzanie układu plastyfikującego, wlewowego i gorącego kanału pod kątem zanieczyszczenia oraz zużycia i martwych naroży.

Czytaj więcej: Technologie 459