Wady powierzchniowe wyprasek - efekt płyty gramofonowej

Efekt płyty gramofonowej, to jeden z ciekawszych przykładów wad powierzchniowych wyprasek.

Na powierzchni wypraski, w wyniku zbyt szybkiego ochładzania się czoła strumienia stopu tworzywa spowodowanego zbyt małą szybkością wtrysku, mogą powstać koncentryczne lub też równoległe wyżłobienia. Przypominają one swoim wyglądem rowki na płycie gramofonowej i dlatego ta wada powierzchniowa nazywana jest efektem płyty gramofonowej.

Może się zdarzyć, że otrzymana wypraska będzie mieć powierzchnię pokrytą niewielkimi wyżłobieniami (falami) przypominającymi swym wyglądem
rowki znajdujące się na płycie gramofonowej. Wyżłobienia te mogą mieć kształt koncentrycznie ułożonych pierścieni o niewielkich rozmiarach lub przebiegać równolegle.

Podczas wtryskiwania masy plastycznej do zimnego narzędzia w wyniku wysokiej szybkości ochładzania się za czołem strumienia tworzywa w formie szybko dochodzi do utworzenia się zastygłej warstwy brzegowej. Wpływa to również na ochładzanie i zestalanie się obszarów czoła strumienia znajdujących się blisko ścianek narzędzia.

W trakcie wypełniania formy przy szybkim schładzaniu, zwłaszcza w przypadku niskich prędkości wtryskiwania, obszary czoła strumienia, które charakteryzują się wysoką lepkości lub są zestalone, utrudniają bezpośredni przepływ stopu tworzywa sztucznego w kierunku ścianki. W wyniku tego, gorący stop nie przedostaje się do ścianki formy i następuje wydłużenie się środkowego obszaru czoła strumienia.

Pod wpływem ciśnienia docisku czoło strumienia znów dopływa do ścianki narzędzia. Mocno ochłodzone obszary brzegowe czoła strumienia tworzywa nie stykają się ze ściankami narzędzia na całej powierzchni. Zamiast odwzorowania powierzchni formy na powierzchni wypraski pozostają wyżłobienia, które pojawiły się w płynącym czole stopu. Efektowi płyty gramofonowej sprzyja też okresowe zatrzymywanie stopu przepływającego przez podcięcia itp.

Do wad powierzchniowych wyprasek należy efekt płyty gramofonowej. Jest on wynikiem za niskiej temperatury masy, zbyt małej szybkości wtryskiwania, za niskiej temperatury ścianek narzędzia Na powierzchni wypraski powstają wówczas koncentrycznie lub równolegle ułożone wyżłobienia. Są one głównie wynikiem za szybkiej prędkości ochładzania się czoła strumienia stopu będącej wynikiem zbyt niskiej temperatury masy, zbyt małej prędkości wtryskiwania lub za niskiej temperatury ścianek formy. Aby wyeliminować tę wadę należy nie dopuścić do zbytniego ochładzania się czoła strumienia i zmodyfikować odpowiednie parametry wtrysku oraz unikać małych przekrojów przepływającego strumienia.

Czytaj więcej: Technologie 458