Węzeł Odzysku Wodoru w gdańskiej rafinerii

Węzeł Odzysku Wodoru w gdańskiej rafinerii
Wiosną 2015 roku w gdańskiej rafinerii Grupy Lotos ruszy budowa instalacji Węzła Odzysku Wodoru (WOW). Pozwoli ona spółce na wytworzenie dodatkowych produktów: 100 tys. ton LPG, 9 tys. ton wodoru i 25 tys. ton benzyny rocznie. Powstaną one z gazów wodorowych, spalanych obecnie w sieci gazu opałowego.

Wodór jest w gdańskiej rafinerii niezbędny dla instalacji hydrokrakingu i hydroodsiarczania, produkujących najwięcej paliw. Zbudowanie Węzła Odzysku Wodoru pozwoli zwiększyć produkcję na instalacjach hydrokrakingu, obniżyć koszt produkcji wodoru i uzyskać znaczną ilość LPG i surowej benzyny.

- Koszt tej inwestycji szybko się zwróci. Zarówno dzięki skierowaniu na rynek dodatkowej znacznej ilości gazu płynnego LPG, jak i zwiększeniu produkcji instalacji hydrokonwersyjnych – mówi Marek Sokołowski, wiceprezes Grupy Lotos. – Ponadto zastąpienie gazów wodorowych gazem ziemnym zwiększy stabilność i bezpieczeństwo zasilania sieci gazu opałowego. Dodatkowy efekt to zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

WOW zostanie zbudowany przez amerykańską firmę AMCS Corporation w formule "pod klucz". Wcześniej AMCS wybudował w Polsce instalację kriogenicznego rozdziału gazów dla Anwilu Włocławek.

- Polska jest kluczem do trwałego sukcesu w Europie – powiedział Ishmael A. Chalabi, prezes AMCS Corporation. - Jesteśmy pod wrażeniem profesjonalizmu i umiejętności polskich pracowników. Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani przez Lotos, jeden z wiodących w Europie koncernów naftowych. Wybór naszej technologii INNOVA jest zgodny z waszą wizją efektywności energetycznej i odpowiedzialnego zarządzania środowiskowego. Chętnie wspomożemy was w tych dążeniach.

- Inwestycja ta jest pokłosiem innowacyjnego pomysłu i stałego dążenia do podnoszenia efektywności procesu przerobu ropy w Grupie Lotos – powiedział Grzegorz Hrycyna. - Innowacyjność polega na takim zastosowaniu technologii kriogenicznej do rozdziału wodoru i węglowodorów, że w efekcie otrzymamy produkty o wysokiej czystości.

Wybrana przez Lotos technologia kriogeniczna zapewnia 95-procentowy odzysk wodoru i wysoką jakość gotowego do sprzedaży LPG. W tej technologii gaz wsadowy jest schładzany do niskiej temperatury, w której następuje rozdział na wodór oraz mieszaninę węglowodorów, które przechodzą w stan ciekły. Wsadem na instalację WOW będą pochodzące z kilku instalacji gazy wodorowe, które obecnie kierowane są do sieci gazu opałowego i spalane w piecach technologicznych.

Centralnym elementem instalacji będzie coldbox, w którym mieszanina gazów wodorowych zostanie schłodzona do niskich temperatur i nastąpi oddzielenie wodoru od węglowodorów, które przejdą w stan ciekły. Obok Instalacji WOW i zbiornika LPG zbudowany zostanie również autonalewak LPG i stacja redukcyjna gazu ziemnego.

Obecnie trwają prace projektowe i przygotowawcze. Budowa WOW rozpocznie się wiosną 2015 r., a instalacja powinna być przekazana do użytkowania w końcu października 2016 roku.

Czytaj więcej: Ropa 45Forum

Bscr_eu

PC ABS i HIPS 2018-04-22

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Reportaże