Więcej biokomponentów w paliwach

Więcej biokomponentów w paliwach…
Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki rozporządzenie w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013-2018. Dokument nakłada na przedsiębiorców obowiązek zwiększenia udziału biokomponentów w ogólnej ilości sprzedawanych paliw i biopaliw. W latach 2014-2016 zostanie zachowany poziom z 2013 roku, tj. 7,10 proc. Natomiast w latach 2017 i 2018 odsetek ten będzie stopniowo zwiększany i będzie wynosić kolejno 7,80 proc. i 8,50 proc. Przepis będzie obejmować przedsiębiorców sprzedających, zbywających w innej formie lub zużywających na własne potrzeby paliwa i biopaliwa ciekłe.

Według Ministerstwa Gospodarki, zwiększenie wskaźników udziału biopaliw ma wpłynąć na tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizację terenów wiejskich w zakresie produkcji rolniczej na cele energetyczne. Mają się także przyczynić do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w paliwa oraz zmniejszyć zależność od importu ropy naftowej. Wykorzystanie biokomponentów w transporcie ma także ograniczyć emisję dwutlenku węgla.

Czytaj więcej: Biopaliwa 16