Więcej pianek w Zachemie

Inwestycje Zachemu opłaciły się. Firma o dwie trzecie zwiększyła swoje moce produkcyjne związane z wytwarzaniem pianek. Teraz wynoszą one 25 tys. ton rocznie.

Należące do spółki chemicznej Ciech Zakłady Chemiczne Zachem poinformowały właśnie o wzroście swoich zdolności produkcyjnych w obszarze pianek. Przez ostatnie dwa lata spółka zainwestowała 33 mln zł, które skutkują większymi mocami wytwórczymi. Projekt zrealizowany w Centrum Biznesowym Pianki był zapisany w Pakiecie Inwestycji Gwarantowanych podpisanym przez Ciech. Wytwórnia pianek elastycznych istnieje od 1971 roku. Zachem był ich pierwszym producentem na krajowym rynku. Po 38 latach produkcji pianek w Bydgoszczy, spółka posiada jedną z najnowocześniejszych i największych wytwórni w Polsce.

W pierwszym etapie zadbano o rozszerzenie asortymentu produkowanych pianek przez wymianę głowicy mieszającej w maszynie spieniającej. Przy okazji zmodernizowano infrastrukturę taką, jak system dozowania pigmentów i magazyn surowców oraz wybudowano instalację demineralizacji wody, węzeł dozowania zawiesin i CO2. Ten etap inwestycji pozwolił przede wszystkim poszerzyć ofertę Zachemu o pianki trudnopalne z dodatkiem melaminy, nowe pianki standardowe i pianki lekkie w oparciu o nową technologię NovaFlex.

Drugi, właśnie zakończony etap inwestycji poświęcony był takiej modernizacji instalacji technologicznych oraz rozbudowie wytwórni, by umożliwić wzrost skali produkcji z 15 tys. ton do 25 tys. ton rocznie. Dzięki tej inwestycji asortyment firmy rozszerzył się do 36 typów pianek.

W tym celu zbudowano kolejną sezonownię bloków powiększając o 100 proc. ich łączną powierzchnię. Powstał również znacząco większy od dotychczasowego magazyn wysezonowanych bloków długich. Poza tym firma wzbogaciła się o nowy budynek rozkroju bloków wraz ze sterownią, instalację monitoringu przemysłowego, nowe i zmodernizowane instalacje zabezpieczeń pożarowych, magazyn z gazami technicznymi i plac manewrowy wraz z infrastrukturą drogową. Projekt objął również ukształtowanie terenu i wykonanie zieleni.

Czytaj więcej: Inwestycje 718