Wielki projekt Kędzierzyna

Wielki projekt Kędzierzyna
Zakłady Azotowe Kędzierzyn szykują pierwszy na świecie Zeroemisyjny Kompleks Energo-Chemiczny, Kędzierzyn 2015. Czyste produkty węglowe mają być polską odpowiedzią na wyzwania unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

Wiadomo, że Polska energetyka jest w ponad 95 proc. oparta na węglu, w naszym kraju występują też jedne z większych na świecie pokładów tego surowca. Oznacza to, że węgiel był i będzie podstawowym surowcem krajowej gospodarki. Przeszkodą w jego efektywnym wykorzystywaniu jest jednak przede wszystkim duża emisja dwutlenku węgla. Z tego powodu celem strategicznym gospodarki na najbliższe lata powinno być wypracowanie efektywnych ekonomicznie i bezpiecznych dla środowiska metod redukcji emisji CO2. Kwestia ta stała się jeszcze ważniejsza w obliczu wymagań, jakie stawia przed Polską Pakiet Klimatyczny. W wymiarze praktycznym nałożył on na nasz kraj obowiązek wyłapania ok. 60 proc. emisji CO2 w skali całej Unii Europejskiej. Dlatego uzasadnionym jest, by to właśnie w Polsce powstały obiekty demonstracyjne, które pozwolą na rozwinięcie i przetestowanie Czystych Technologii Węglowych.

ZAK


I taki projekt rozwija właśnie ZAK.

Koncepcja ta zakłada stworzenie unikalnego, w skali globalnej, zeroemisyjnego obiektu łączącego w sobie produkcję energii oraz komponentów chemii przemysłowej. Projekt, który powstanie w Kędzierzynie-Koźlu, to nowe spojrzenie na możliwości rozwiązań Czystych Technologii Węglowych. Ma być również przykładem tego, że rozwiązania proekologiczne mogą być bardzo efektywne ekonomicznie.

Połączenie obiektu energetycznego i chemicznego, jak również zagwarantowanie możliwości współpracy z kolejnymi podmiotami, pozwolić ma na optymalizację poniesionych nakładów oraz wielowymiarowe zastosowanie testowanych technologii.

Instalacja ma zapewnić realizację założeń polityki energetycznej i ochrony środowiska Unii Europejskiej w zakresie: redukcji emisji CO2 w celu ograniczenia do niezbędnego minimum emisji gazów cieplarnianych; zapewnienia możliwości spalania biomasy w celu zwiększenia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; zwiększenia stopnia wykorzystania energii pierwotnej dla optymalizacji eksploatacji nieodnawialnych zasobów surowców. Ponadto obiekt ma zapewnić przetestowanie i udoskonalenie ok. 20 nowych technologii, które będą stanowić atrakcyjny produkt eksportowy dla innych krajów o gospodarce opartej na węglu, jak Chiny, Indie czy Rosja – tłumaczą przedstawiciele polskiej spółki.

Cały projekt zakłada budowę w Kędzierzynie-Koźlu Zeroemisyjnego Kompleksu Energo - Chemicznego, umożliwiającego jednoczesną produkcję czystej energii elektrycznej, ciepła i gazu syntezowego oraz magazynowanie powstałego w procesie wytwórczym dwutlenku węgla. Wspólnie z kilkunastoma innymi obiektami w Unii Europejskiej projekt zademonstruje i przetestuje najnowsze technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS), przydatne dla polskiej gospodarki energetycznej.

Kompleks w Kędzierzynie-Koźlu będzie składał się z dwóch modułów: elektrociepłowni i instalacji produkującej gaz syntetyczny na potrzeby zakładów azotowych. Pozwoli to na efektywne wykorzystywanie wychwytywanego CO2 do produkcji nowoczesnych nawozów i tworzyw sztucznych oraz surowców chemicznych, takich jak: metanol, mocznik, wodór, a w przyszłości również syntetycznych paliw. Zastosowanie technologii zgazowania węgla umożliwi również zwiększenie produkcji gazu w Polsce, a w przyszłości rozwój karbochemii. Zastosuje dwie metody utylizacji CO2 powstałego w wyniku zgazowania węgla: podziemne zdeponowanie CO2 w głębokich warstwach porowatych skał oraz chemiczne „uwięzienie” CO2 w metanolu, moczniku i innych produktach chemicznych ZAK.

Łączne zmniejszenie emisji CO2 wyniesie około 3,3 mln ton rocznie (92 proc.). Przy uwzględnieniu biomasy (10 proc.), która jest odnawialnym źródłem energii i nie jest
wliczana do bilansu pierwiastka węgla, możliwy jest do uzyskania nawet ujemny wynik
–2 proc. emisji CO2.

W demonstracyjnym obiekcie w Kędzierzynie-Koźlu zastosowane będą technologie
wyłapywania i składowania dwutlenku węgla. Blisko 66 proc. wytworzonego dwutlenku
węgla (około 2,4 mln ton rocznie) zostanie zatłoczone do naturalnych zbiorników
geologicznych.

Projekt demonstracyjny ZAK ma być zakończony do 2015 r., by można było rozpocząć komercyjną fazę upowszechniania w Polsce technologii zgazowania węgla i produkcji syntetycznych paliw. Im wcześniej zostanie wdrożona technologia zgazowania, tym większa szansa na uniknięcie olbrzymich kar finansowych i możliwość zysków z komercjalizacji przedsięwzięcia.

Czytaj więcej: Ekologia 243 Inwestycje 714

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A