Własności folii z Borstar LLDPE firmy Borealis

Własności folii z Borstar LLDPE firmy Borealis
Koncern Borealis stale pracuje nad udoskonaleniem swojej technologii Borstar przeznaczonej do tworzenia polietylenu do produkcji folii metodą rozdmuchu.

Opierając się na bimodalnej strukturze polimeru, produkty z LLDPE Borstar gwarantują elastyczną jakość wytłaczania, która jest charakterystyczna dla tradycyjnego LDPE i połączona z lepszymi właściwościami mechanicznymi wyrobów z wyższych liniowych olefinów alfa. Połączenie tych właściwości sprzyja zwiększeniu efektywności produkcji i umożliwia uzyskanie lepszej jakości, zarówno podczas procesu rozdmuchiwania folii jak i w czasie przetwarzania i pakowania.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy Borealis, unikalne połączenie sztywności oraz takich właściwości mechanicznych jak odporność na rozdzieranie, uderzenia i ucisk dają realną możliwość redukcji grubości folii opakowaniowych. Cechy tradycyjnie uzyskiwane w wyrobach wielowarstwowych, zawierających w każdej warstwie mieszanki różnych polietylenów, można uzyskać dla jednego materiału i w większości przypadków przy mniejszej grubości folii.

Warto wiedzieć, że w omawianym przypadku kontrolowana dystrybucja komonomeru pozwala na uzyskanie niskich poziomów przenikania smaku i zapachu do pakowanych produktów oraz lepszych właściwości w warunkach niskich temperatur w porównaniu z polietylenami tradycyjnymi. Ponadto folie wytwarzane z gatunków polietylenu produkowanych w technologii Borstar charakteryzują się dobrą zgrzewalnością i wysoką siłą zgrzewu.

W związku z liniową strukturą tych materiałów połączoną z dość niską wartością współczynnika płynięcia MFR zastosowanie wysokiego współczynnika rozdmuchu (BUR) lub wyższy poziom linii krystalizacji mogą jeszcze polepszyć ich właściwości mechaniczne. Ponadto w porównaniu z produktami konwencjonalnymi takimi jak LDPE i C4 LLDPE, które są najpowszechniej stosowane do produkcji folii metodą rozdmuchu, produkty Borstar dają większą możliwość znacznego poprawienia właściwości, co z kolei korzystnie wpływa na końcowe koszty.

Jeśli jakakolwiek pojedyncza właściwość zasługuje na szczególne podkreślenie, to jest to doskonała odporność na uderzenia w warunkach niskich temperatur. Jak zapewniają przedstawiciele Borealisa przewyższa ona wszelkie dostępne obecnie na rynku materiały konwencjonalne. Dzięki temu polietylen wytwarzany w technologii Borstar dobrze nadaje się do produkcji wszelkich materiałów opakowaniowych, które muszą być mocne i odporne na warunki zamrażania.

Na poniższym rysunku przedstawiono poziom całkowitej energii uderzenia przez dynamicznie spadający obciążnik. Energia mierzona jest w temperaturze – 20 st. C według DIN 53373.

Własności folii z Borstar LLDPE firmy Borealis


Czytaj więcej: Folia 292 Polietylen (PE) 131Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże