Wpływ tarcia na zużycie układu plastyfikującego wtryskarki

Budowa układu plastyfikującego

Końcówka ślimaka, a w szczególności grot i pierścień zwrotny, uważane są za elementy podlegające intensywnemu zużyciu. Nie należy zapominać, że między tymi elementami może dojść do przerwania strugi tworzywa i do bezpośredniego kontaktu między elementami. Przyczyną zwiększonego zużycia wskutek adhezji i ścierania skrzydełek grotu końcówki ślimaka jest oddziaływanie temperatury, powstałe w strudze tworzywa między końcówką a pierścieniem na skutek wysokich prędkości ścinania. Efekt ten jest szczególnie widoczny w przypadku tworzyw wzmocnionych włóknami, wypełniaczami, MIM. Efekt zużycia adhezyjnego może być ograniczony poprzez wykonanie elementów układu końcówki ślimaka z proszków metali spiekanych. Struktura proszków spiekanych oparta o rozproszone drobne, twarde elementy zapobiega zużyciu adhezyjnemu. Odporność korozyjna końcówki wymagana jest przy przetwórstwie tworzyw typu PVC, PA 6.6 GF. W przypadku takich materiałów zaleca się, by końcówka była z dużą zawartością chromu.

W przypadku typowego ślimaka trzystrefowego rodzaj dominującego zużycia ślimaka zależy od danej strefy. Zadaniem strefy zasypu jest zagwarantowanie transportu tworzywa. W strefie tej tworzywo występuje w stanie stałym. W strefie sprężania rozpoczyna się uplastycznianie granulek tworzywa. Na tym etapie występuje opisany wcześniej efekt jeża, a tworzywo zachowuje się jak szczotka druciana działająca na powierzchnię ślimaka pod ciśnieniem. W strefie sprężania występują podobne wymagania i sytuacja dotycząca zużycia jak w przypadku końcówki ślimaka. Obok zużycia wywołanego tarciem metal o metal występuje zużycie korozyjne ślimaka. Także tutaj, przy przetwórstwie tworzyw typu PVC, PA 6.6 GF pomocnym może być wykorzystanie proszków metali spiekanych i stali o wysokiej zawartości chromu.

Odporność cylindra ślimaka zapewniona jest przez tzw. warstwę pancerną. Także dla cylindra obowiązujące są wymagania stawiane końcówce ślimaka i ślimakowi. Dzięki składowi chemicznemu warstwy wzmocnionej cylindra zapewniona jest nie tylko odporność na ścieranie, ale i też na korozję. Najwyższą odporność na zużycie uzyskuje się w technologii z wykorzystaniem węglików wolframu osadzonych w stali odpornej korozyjnie.

Układ plastyfikujący jest kluczowym elementem funkcjonalnym wtryskarki, który ma bezpośredni wpływ na produkt końcowy. Tworzywo wymaga od układu plastyfikujacego zrealizowania funkcji plastyfikacji, homogenizacji, dozowania i wtrysku. Zwykle najważniejsze wymagania dotyczące układu plastyfikującego stawiane są przez przetwarzane tworzywo i oczekiwania dotyczące spełnienia wymaganej wydajności produkcji. Wymagania te spełniane są przez Wittmann Battenfeld poprzez szeroka ofertę jednostek plastyfikujących, o różnej konstrukcji i różnym wykonaniu.

Wittmann Battenfeld
Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radziejowicka 108, Adamowizna