Wtrysk z zamknięciem iglicowym w ekstremalnie małych detalach

Wtrysk z zamknięciem iglicowym… Wtrysk z zamknięciem iglicowym w ekstremalnie małych detalach zaprezentowała na ostatnich targach Plastpol 2010 w Kielcach firma Ewikon.

Nowo opracowany innowacyjny wariant zamknięcia iglicowego dyszy wielokrotnej po raz kolejny dowodzi, że może być wszechstronnie stosowany. Dzięki temu, że punkty wtrysku znajdują się w odległości do 3 mm od powstającego konturu detalu, system ten jest szczególnie polecany dla zastosowań w technice medycznej.

Nowa technologia zamknięcia iglicowego została opracowana szczególnie z myślą o elementach konstrukcyjnych, dla których wymagany jest wtrysk na płaszczyznach poziomych w bezpośrednim otoczeniu wykonywanych detali, np. na kołnierzach próbówek lub uchwytów w cylindrach strzykawek. W centrum systemu znajduje się dysza HPS III MH, przez którą z boku doprowadzane jest ciekłe tworzywo. Sam wlew doprowadzający jest z kolei ustawiony w kierunku otwarcia formy (0 st. C).

Wtrysk z zamknięciem iglicowym w ekstremalnie małych detalach


Iglica jest wprawiana w ruch synchronicznie poprzez układ mechaniczny podnośnika. Gwarantuje to jednocześnie otwarcie wszystkich wlewów doprowadzających i wysoką dokładność oraz powtarzalność. Iglice przebiegają prostopadle do dyszy i są prowadzone w nowo opracowanych kombinowanych elementach uszczelniająco – prowadzących. Są one zamontowane bezpośrednio we wkładzie formującym, który z reguły posiada możliwość regulacji temperatury.

Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że poprzez schłodzenie wkładu nie ma możliwości powstania wycieku z uszczelnień iglic. Gwarantuje to dużą szczelność układu. Ponadto iglice prowadzone są bardzo blisko wlewu doprowadzającego – powstała wolna przestrzeń wynosząca zaledwie 5 mm pozwala utrzymywać obciążenie iglicy na niskim poziomie. W miejsce iglic przewodzących ciepło stosowanych w systemach otwartych, w wersji z zamknięciem iglicowym zastosowano rozwidlone elementy grzewcze. Dzięki specjalnemu kształtowi otaczają one na dużej powierzchni bezdotykowo iglicę bezpośrednio przed kanałem doprowadzającym tworzywo i umożliwiają równomierne rozłożenie energii cieplnej w strefie wlewu.

Ponieważ rozwidlone kanały grzewcze, podobnie jak iglice grzewcze, umieszczane są w płaszczyźnie podziału formy. Pozwala to na zastosowanie również w wersji z zamknięciem iglicowym dyszy HPS III MH tanich jednoczęściowych wkładów formujących. Równie prosta jak sam montaż jest konserwacja podczas eksploatacji. Wymiana pojedynczych elementów grzewczych lub całkowita zamiana może zostać przeprowadzona w bardzo krótkim czasie, bezpośrednio na maszynie przy otwartej formie.

Ponadto bezkrawędziowy kanał doprowadzający tworzywo we wnętrzu dyszy HPS III MH w połączeniu z uszczelnieniem bezpośrednio przy wlewie doprowadzającym umożliwia szybką zmianę kolorów. Ponieważ elementy grzewcze są łatwo demontowalne w przypadku wymagających materiałów zmiana koloru może być dodatkowo wspomagana przez lekkie mechaniczne oczyszczenie strefy wlewu doprowadzającego.

Czytaj więcej:
brak
  Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Profesjonalne systemy narzędziowe

Polska

Reportaże

Forum