Wybarwienie wypraski

Wybarwienie wypraski
Przy produkcji wyprasek, względem powierzchni których stawiane są wymagania jakościowe, częstym problemem jest uzyskanie równomiernego wybarwienia.

Wskazany problem można jednak wyeliminować dzięki wydłużeniu cyklu wtryskiwania lub dodaniu większych ilości barwnika, co jednak podnosi koszty prowadzonej produkcji.

Ślimaki mieszające umożliwiają poprawę efektu wybarwienia przy zmniejszeniu ilości wykorzystywanego barwnika oraz przy zredukowaniu ciśnienia uplastyczniania i zmniejszeniu czasu dozowania. Dzięki ślimakom o specjalnej konstrukcji można w optymalny sposób zminimalizować koszty produkcji przy jednoczesnym podniesieniu jej jakości. Kolejnym czynnikiem, który sprawia, że warto rozważyć stosowanie ślimaków mieszających jest uniknięcie kłopotów związanych ze zmianą przetwarzanych tworzyw. Zazwyczaj zmiana koloru produkowanego detalu brała się z potrzeby przetryskiwania układów uplastyczniających specjalnymi środkami czyszczącymi. Ślimaki mieszające są tak projektowane, by uniemożliwić zaleganie tworzywa. Ich konstrukcja umożliwia szybkie i pozbawione strat przejście na nowy rodzaj tworzywa.

Poprawa wybarwienia wyprasek jest też możliwa dzięki zastosowaniu mieszadeł statycznych. W przypadku wtrysku mieszadła statyczne składają się najczęściej z czterech do sześciu elementów mieszających ustawionych względem siebie pod kątem prostym. Zadaniem sekcji mieszających jest tu ujednorodnienie rozkładów temperatury, lepkości i prędkości stopu tworzywa oraz dokładna homogenizacja barwnika podczas procesu wtrysku.

W przypadku wtrysku wielokomponentowego wysoka homogenizacja stopu tworzywa jest kluczem do poprawnego prowadzenia procesu. Efekty wprowadzania mieszadeł statycznych do produkcji obrazuje porównanie: część maszyn posiada mieszadła statyczne, a część maszyn pracuje bez mieszadeł.

Porównanie takie pokazuje znacznie lepsze wybarwienie wyprasek wtryskiwanych przy wsparciu procesu mieszadłami statycznymi. Wypraski takie nie posiadają miejscowych przebarwień czy smug barwnych. W efekcie w dużym stopniu zmniejsz się też ilość odpadów produkcyjnych.