Wybór dysz GK, a rodzaj tworzywa

Wybór dysz GK, a rodzaj tworzywa
Wykorzystywany przy projektowaniu formy wtryskowej układ wlewowy jest systemem kanałów, przez które płynie uplastycznione tworzywo. Kieruje się ono z dyszy wtryskarki do gniazda formy. Obecnie w formach wtryskowych zależnie od wymagań stawianych wyprasce stosuje się bardzo szeroki zakres dysz grzanych. Poniżej prezentujemy ich przegląd.

Materiał powstał przy wykorzystaniu informacji firmy Elwik. Specjalizuje się ona w wykonawstwie form wtryskowych i produkcji kompletnych systemów gorąco-kanałowych: regulatorów temperatury, rozdzielaczy i akcesoriów oraz właśnie dysz grzewczych.

Jednym z rodzajów układów doprowadzających tworzywo do gniazda formy jest układ z gorącym kanałem, czyli dysza ogrzewana. Warto wiedzieć, że we wlewach z gorącymi kanałami, tworzywo nie jest usuwane w postaci zastygniętego wlewka, ale pozostaje plastyczne w kanałach doprowadzających. W każdym kolejnym cyklu następuje przetryskiwanie tworzywa.

Dobierając dyszę należy zawsze wziąć pod uwagę: gramaturę wtrysku, rodzaj tworzywa, to jak częsta jest zmiana koloru, długość drogi płynięcia, rodzaj wypełniacza, jeżeli jest używany oraz oczekiwany ślad po wtrysku.

dysze gorącokanałowe Elwik


  • Dysza z końcówką igłową stosowana jest do wyprasek, w których ślad po wtrysku ma podstawowe znaczenie. Zalecana jest przy częstej zmianie koloru wtryskiwanego tworzywa. Umożliwia intensywne chłodzenie strefy przewężki. Używa się ją do takich tworzyw jak: PP, PE, PS, SAN, ABS, PMMA, CA, EVAC
  • Dysza z końcówką otwartą skierowana jest do wyprasek, w których ślad po wtrysku nie ma większego znaczenia. Wtrysk następuje w gniazdo formy lub zimny kanał. Stosowana jest do tworzyw amorficznych i krystalicznych wolno krzepnących: PP, PE
  • Dysza z końcówką igłową zabudowana w tulei wprowadzanej w gniazdo formy lub zimny kanał z małym śladem po wtrysku powinna być używana do tworzyw krystalicznych szybko krzepnących: PA, PBT, PEEK i tworzyw amorficznych: PS, PMMA, PC, SB, ABS
  • Dysza z końcówką otwartą zabudowaną w tulei wprowadzonej w gniazdo formy lub zimny kanał z wyraźnie widocznym śladem po wtrysku i wysoką temperaturą strefy przewężki powinna być stosowana do tworzyw krystalicznych szybko krzepnących: PA, POM, PET jak i amorficznych
  • Dysza izolowana tworzywem z końcówką igłowa. Ta odmiana dyszy zalecana jest do wyprasek, w których ślad po wtrysku ma podstawowe znaczenie. Ponadto powinna być używana do tworzyw, które mają tendencję do ciągnięcia nitki. Zapewnia dobre chłodzenie strefy przewężki. Stosowana jest do przetwórstwa: PP, PE, PS, SAN, ABSbrak
 

Oferujemy kompletne systemy gorąco-kanałowe GK: regulatory temperatury, dysze grzewcze, rozdzielacze i akcesoria, formy wtryskowe

Polska


Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże