Wybór dysz GK, a rodzaj tworzywa


  • Dyszę izolowaną tworzywem z końcówką otwartą zaleca się do wyprasek, w których ślad po wtrysku nie ma istotnego znaczenia. Jest ona bardzo dobra do wtrysku w zimny kanał. Umożliwia intensywne chłodzenie strefy przewężki. Warto ją stosować do tworzyw amorficznych i krystalicznych wolno krzepnących PE i PP
  • Dysze z końcówką otwartą przeznaczone są przede wszystkim do wyrobów technicznych i wyprasek, w których ślad nie większego znaczenia. Ze względu na łatwość czyszczenia są one polecane dla przetwórstwa odpadów. W przypadku tworzyw ciągnących nitkę należy stosować dekompresję. Dysze tego typu powinny być wykorzystywane do tworzyw amorficznych i krystalicznych
  • Dysza z końcówką igłowa (mini torpedą) umieszczoną w końcu dyszy. Łatwa zmiana koloru. Stosowana jest do tworzyw amorficznych i krystalicznych wolno krzepnących
  • Dysza z długą igła przewodzącą umieszczoną wewnątrz kanału. W tym przypadku igła jest ogrzewana ciepłem korpusu dyszy i stopionego tworzywa. Mamy do czynienia z bardzo małym śladem po wtrysku, łatwą zmianą koloru tworzywa i regulacji temperatury strefy przewężki. Dysze z długa igłą należy stosować do takich tworzyw jak: PS, SAN, ABS, PP, PE
  • Dysza z końcówką otwartą wprowadzoną w gniazdo formy. Widoczny ślad po wtrysku. Stosowane do tworzyw amorficznych i krystalicznych wolno krzepnących
  • Dysza z mini torpedą igłowa umieszczoną w końcówce dyszy. W tym modelu igła ogrzewana jest ciepłem korpusu dyszy i stopionego tworzywa. Stosowanie dyszy odnosi się do tworzyw krystalicznych szybko krzepnących takich jak: PA, PBT, PEEK
  • Jeśli chodzi natomiast o dysze z długą igła przewodzącą umieszczoną wewnątrz, w których igła również jest ogrzewana ciepłem korpusu dyszy i stopionego tworzywa oraz następuje szybka zmiana koloru tworzywa i brak zalegania tworzywa, to dysze takie powinny być używane do tworzyw: PS, SAN, ABS, PP, PE
  • Dysza z końcówką otwartą z widocznym śladem po wtrysku i wtryskiem w gniazdo formy lub zimny kanał. Stosowane do tworzyw krystalicznych szybko krzepnących


Co szczególnie ważne nie zaleca się stosowania dysz z końcówkami igłowymi do tworzyw o małej odporności na ścinanie, tworzyw zawierających barwniki organiczne oraz tworzyw z dodatkami uniepalniającymi. Przy przetwórstwie tworzyw wzmocnionych oraz tworzyw z dodatkami uniepalniającymi należy stosować dysze z końcówkami specjalnymi typu KT.


brak
 

Oferujemy kompletne systemy gorąco-kanałowe GK: regulatory temperatury, dysze grzewcze, rozdzielacze i akcesoria, formy wtryskowe

Polska