Wycinanie drutowe z VISI PEPS Wire EDM

Wycinanie drutowe z VISI PEPS Wire EDM
Moduł do wycinania drutowego VISI PEPS Wire EDM umożliwia zaprogramowanie obróbki matryc, stempli i innych elementów grupy tłoczników.

Praca może opierać się na plikach bryłowych lub na geometrii krawędziowej. W przypadku elementów krawędziowych, cechy dodaje się ręcznie, za pomocą dostępnych opcji: Cecha profilu, Kontur czteroosiowy, Kontur z pochyleniem. Przy dodawaniu cech technologicznych należy określić ich rodzaj, głębokość czy kąt pochylenia. Dla modelu bryłowego program automatycznie wyszukuje cechy technologiczne i porządkuje je w zależności od rodzaju (kieszeń - matryca, kontur - stempel) czy potrzebnej liczby osi (wycinanie 2- i 4-osiowe).

Następnym krokiem jest zaznaczenie cechy technologicznej i dodanie operacji wycinania drutowego z okna dialogowego:

VISI


Po zdefiniowaniu technologii, wyborze obrabianego materiału oraz materiału i średnicy drutu, należy przejść do parametrów obróbki. Istotna jest możliwość odniesienia się do konkretnej maszyny i wczytania odpowiednich dla niej parametrów technologicznych:

VISI


Kolejnym ważnym parametrem operacji jest typ strategii. Można go zdefiniować dla całego układu w parametrach punktu zerowego CAM lub określić bezpośrednio w oknie dialogowym operacji. Typ strategii mówi o konieczności, sposobie i konkretnym momencie usuwania mostka. Do strategii wcześniej zdefiniowanych należą:
 • obsługa pracy dziennej (kieszenie),
 • brak obsługi pracy dziennej (kieszenie),
 • brak obsługi pracy nocnej (kieszenie),
 • obsługa konturów,
 • obsługa konturów (obszar mostka do usunięcia),
 • brak obsługi konturów,
 • brak obsługi konturów (obszar mostka do usunięcia),
 • nacięcia odprężające,
  zgrubna, usuwanie mostka i wykończeniowa.

VISI


Użycie ręcznej strategii wiąże się z koniecznością zarządzania mostkiem wewnątrz operacji. Dostępne są następujące opcje:
 • zatrzymanie i cięcie mostków po pierwszym przejściu,
 • cięcie mostków na końcu każdej cechy technologicznej,
 • cięcie mostków na końcu pierwszych przejść,
 • cięcie mostków na końcu układu CAM,
 • brak usuwania mostków,
 • usuwanie mostków,
 • cięcie mostków po zakończeniu operacji,
 • cięcie mostków po zakończeniu pierwszego cięcia.
Otrzymany rezultat można zwizualizować za pomocą symulacji kinematycznej ścieżek narzędzia:

VISI


Symulacja kinematyczna posiada możliwość wizualizacji odcinania mostka i usuwania odpadu po zamocowaniu obrabianego detalu przez operatora/programistę:

VISI


Więcej na temat wycinania drutowego VISI PEPS Wire EDM w materiale wideo.


brak
 

Autoryzowany dystrybutor: Visi, Edgecam, Radan, Alphacam

Polska