Wymiana akcji Ciech

Do końca kwietnia Ministerstwo Skarbu Państwa chce przeprowadzić zamianę akcji Ciechu należących do Kompanii Węglowej na aktywa innych spółek. Skarb Państwa chce pozostać wiodącym akcjonariuszem w Ciechu i obawia się, by spółka nie podzieliła losu węgierskiego BorsodChemu, który został przejęty przez kapitał rosyjski.

- Chcemy dokonać takiej zamiany aktywów, by akcje Ciechu (ok. 36 proc.) przeniesione do Kompanii Węglowej w 2005 r. wróciły do Skarbu Państwa. Byłaby to zamiana na aktywa KGHM „Polska Miedź" - do 1,5 proc., Ruchu do 9,9 proc. i ZA Puławy do 9,9 proc. oraz gotówkę - powiedział Paweł Szałamacha, wiceminister skarbu.

Kompania Węglowa (KW) liczy, że przy zapowiadanej przez resort Skarbu Państwa wymianie posiadanych przez nią akcji Ciechu na inne walory, zastosowana będzie wycena rynkowa. Firma czeka też na kolejne dokapitalizowanie wartości ok. 170 mln zł, które ma być przekazane do końca marca.

- Prowadzimy z Ministerstwem Skarbu rozmowy dotyczące zamiany i ustalenia wartości akcji Ciech SA. Wyrażamy przekonanie, że zostaną one sfinalizowane w możliwie najkrótszym czasie - stwierdził rzecznik Kompanii Zbigniew Madej.

Według nieoficjalnych informacji z kręgów zbliżonych do rady nadzorczej spółki, problemem pozostaje wartość akcji i gotówki, jakie Kompania ma dostać za akcje Ciechu.

W momencie dokapitalizowania były warte ok. 281 mln zł, teraz zaś ok. 800 mln zł. Kompania, wspierana przez resort gospodarki, liczy na walory podobnej wartości; natomiast resort skarbu optuje za mniejszą kwotą.

Jak informował wiceminister skarbu Ireneusz Dąbrowski, resort nie planuje ograniczania Kompanii w dysponowaniu akcjami m.in. KGHM, Ruchu, które otrzyma w zamian za walory Ciechu. Oznacza to, że KW będzie mogła je od razu sprzedać. Rzecznik firmy uchylił się od odpowiedzi, czy tak się stanie. Potwierdził jednak, że zamiarem KW jest sprzedaż akcji.

- Potrzebujemy gotówki i temu ma służyć dokapitalizowanie. Zarówno to, które już otrzymaliśmy jak i to, na które czekamy - ocenił Madej.

Wcześniej pod zastaw akcji Ciechu Kompania zaciągnęła 254 mln zł kredytu na pokrycie m.in. kolejnych rat zobowiązań wobec ZUS i gmin górniczych, odziedziczonych po dawnych spółkach węglowych.

Rzecznik Kompanii podkreślił też, że sprawy zamiany akcji Ciechu na inne walory nie należy łączyć z kwestią kolejnego dokapitalizowania Kompanii. Na mocy zakończonego z końcem 2006 r. rządowego programu restrukturyzacji górnictwa, firma powinna otrzymać jeszcze aktywa wartości ponad 400 mln zł, z czego - zgodnie ze styczniowym porozumieniem górniczych związków z resortem gospodarki - pierwszą transzę wartości ok. 170 mln zł do końca marca. Związkowcy grożą protestami w przypadku nieprzekazania dokapitalizowania w terminie.

Na podstawie: wnp.pl

Czytaj więcej: Giełda 132