Wyniki Grupy Suwary najlepsze od czterech lat

Wyniki Grupy Suwary najlepsze od czterech lat
W drugim kwartale br. (a trzecim kwartale roku obrotowego 2012/2013) zysk netto Grupy Kapitałowej Suwary wyniósł 1,45 mln zł - to najlepszy wynik spółki na przestrzeni ostatnich czterech lat. Przychody w tym okresie wyniosły 25,8 mln zł i były o 15 proc. wyższe niż w poprzednim kwartale.

Jak informuje spółka, bieżący rok obrotowy rozpoczął się dla firmy niekorzystnie, przede wszystkim ze względu na długą i suchą zimę oraz najwyższe w ciągu ostatnich siedmiu lat ceny surowca - HDPE do rozdmuchu. Te czynniki wpłynęły na przejściowe obniżenie sprzedaży dla sektorów motoryzacji i budownictwa i stały się przyczyną pogorszenia wyników finansowych Grupy w pierwszych dwóch kwartałach roku obrotowego. Mniejsze przychody osiągnięto ze sprzedaży kanistrów dla płynów do spryskiwaczy w samochodach oraz opakowań dla pianek, klejów i silikonów. Mimo tych negatywnych uwarunkowań spółka osiągnęła w bieżącym roku obrotowym wyniki porównywalne do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Do najważniejszych wydarzeń ostatniego kwartału spółka zalicza przede wszystkim rozpoczęcie budowy fabryki wyrobów z tworzyw sztucznych przez spółkę Suwary Tech Sp. z o.o. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zakończenie budowy planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2014 roku. Wartość inwestycji finansowanej ze środków własnych oraz kredytu inwestycyjnego wynosi ponad 33 mln zł. W ramach inwestycji zbudowany zostanie obiekt produkcyjno-magazynowy o łącznej powierzchni ponad 6,8 tys. m kw. oraz zostaną zakupione maszyny.

Spółka będzie wykorzystywać ulgę podatkową w Łódzkiej SSE w Ksawerowie, w ramach której zwolnienie z podatku dochodowego dochodów w łącznej wysokości 118 mln zł pozwoli na zaoszczędzenie 22,4 mln zł.

Jednocześnie Grupa realizuje zadania w zakresie modernizacji i unowocześniania własnej produkcji. W minionym kwartale spółka otrzymała dotację unijną w wysokości 1,5 mln z tytułu zakończenia realizacji projektu "Innowacyjna technologia specjalnego systemu chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych".

- Zakończony kwartał był dla Grupy Suwary okresem intensywnej pracy w trudnych warunkach - powiedział Walter T. Kuskowski, prezes Grupy. - Zakończona została inwestycja "Innowacyjna technologia specjalnego systemu chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych", na którą Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków kredytu technologicznego. Była to jak dotąd ostatnia z szeregu inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych, o których Spółka wcześniej informowała. Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały z powodzeniem zrealizowane i już zaczynają przynosić wymierne korzyści.

Zdaniem prezesa Grupy, uda się osiągnąć cel ogłoszonej przez Spółkę strategii - osiągnięcie czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku, w porównaniu do roku 2009 (z wykonanym pierwszym podwojeniem EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży w 2012 roku).