Wypaczenia części wykonanych z tworzyw

Wypaczenia części wykonanych z tworzyw
Wypaczenia części wykonanych z tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym spowodowane są nierównomiernym skurczem materiału. Wpływ na to mogą mieć m.in. zależność między orientacją włókien a kierunkiem płynięcia.

Oto bowiem z powodu kierunkowego ułożenia włókien skurcz w kierunku zgodnym z ich orientacją jest inny, a konkretnie mniejszy niż w kierunku prostopadłym, gdzie ma on wartość zbliżoną do typowej dla poliamidu niewzmocnionego. To z kolei jest przyczyną anizotropowego kurczenia się detalu, mogącego spowodować jego wypaczenie podczas chłodzenia.

Skurcze wypraski są tu zawsze mniejsze w kierunku przepływu oraz niemal takie same jak dla poliamidu niewzmocnionego w kierunku poprzecznym względem przepływu. Oznacza to, że wszelkie czynniki powodujące przypadkowe ukierunkowanie włókien szklanych, takie jak gwałtowne zmiany kierunku przepływu, rozpryskiwanie strumienia płynnego tworzywa o rdzeń, zwielokrotnione przewężki będą zmniejszać wypaczenia wypraski.

Jeśli chodzi natomiast o wypraski, to powinny być one tak projektowane, by w miarę możliwości wszystkie ich ścianki miały jednakową grubość. Detale grube należy wtedy zawsze wykonywać z pustymi przestrzeniami (forma z rdzeniem) w celu ograniczenia wielkości wypaczeń. Detale skomplikowane muszą mieć możliwość swobodnego kurczenia się. Żebra, występy oraz rdzenie muszą być zawsze tak zaprojektowane, by minimalizowały lokalne deformacje wypraski.

Gdy mowa zaś o konstrukcji formy, to należy stosować centralny otwór wtryskowy w przypadku detali okrągłych oraz przewężkę na całą szerokość krawędzi w przypadku cienkich detali o przekroju prostokątnym cieńszych niż 1,5 mm.

Jeżeli droga przepływu stopionego tworzywa w wyprasce jest długa, to przewężka powinna być tak umieszczona, by strumień cieczy uderzał o ścianę. Przewężki powinny być większe o ok. 50 proc., ale nie więcej niż w przypadku poliamidów niewzmocnionych. W wielu sytuacjach zmniejszenie zawartości włókna szklanego, o ile tylko jest możliwe z punktu widzenia zastosowania lub konstrukcji, ograniczy to skłonność wypraski do odkształcania się.

Niejednakowy skurcz może być też spowodowany zróżnicowaniem stopnia krystalizacji wynikającym z nierównomiernego nagrzania formy, lokalnego przegrzewania rdzeni lub braku układu chłodzenia w obszarze gniazd (przestrzeni wyprasek).

Wykorzystano materiały firmy DuPont.

Czytaj więcej: Technologie 458