Wyroby z PCW. Wykładziny i włókniny z Lentexu


- Działania spółki nadal koncentrować się będą wokół szukania zastosowania włóknin w nowych obszarach. Dużą wagę przykłada się również do opracowania kolejnych technologii wytwarzania wykładzin zmieniających ich parametry i właściwości użytkowe. – mówi Piotr Gawryś.

Uruchomiono jedyną w Europie Środkowej linię wykładzin PCW szerokości 3 i 4 m, udoskonalając ich antystatyczność i ścieralność. Różnorodność wzorów oraz możliwość spawania wykładzin na zimno i na gorąco pozwala na dowolne komponowanie podłóg przy uzyskaniu trwałych i szczelnych łączeń, a parametry techniczne sprawdzają się nawet w pomieszczeniach o zwiększonej intensywności użytkowania jak biura, szkoły czy szpitale. Właściwości wykładzin Magma T spełniają wymagania ochrony antyelektrostatycznej, co pozwala na wykorzystanie ich na stanowiskach do prac elektronicznych, aparatury pomiarowo – kontrolnej, diagnostycznej czy urządzeń telekomunikacyjnych. Gatunek Lentex Sport przeznaczony jest zarówno do dużych obiektów sportowych, jak i salonów odnowy biologicznej czy siłowni. Kolekcja Magma Planet wyróżnia się za to atrakcyjnymi walorami wizualnymi. Wszystkie wykładziny posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Przy współudziale producentów klejów podjęto szkolenia odbiorców w zakresie układania i czyszczenia elastycznych powłok podłogowych, gdyż rozwój rynku wykładzin obiektowych skłania do przebudowy koncepcji współpracy z klientem.

Lokalizację w rejonie „zielonych płuc Śląska” firma traktuje jako zobowiązanie. W ramach programu Czystsza Produkcja zastosowano w zakładzie obieg zamknięty wody i podjęto działania w celu wdrożenia systemu ISO 14000. Laboratorium kontroluje emisję hałasu, działanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz kotłowni olejowo-gazowej.

- Istotny w strategii spółki jest prymat jakości. Potwierdzają go liczne certyfikaty, atesty oraz świadectwa dopuszczalności nadawane przez niezależne instytucje polskie i europejskie. Wszystkie procesy mające wpływ na jakość produktów i usług realizowanych przez Lentex S A są sprawdzane pod względem efektywności oraz doskonalone w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakości certyfikowanego na zgodność z normą ISO 9001:2001 oraz AQAP 2110:2003 – mówi prezes Piotr Gawryś.

Lentex umacniając pozycję na rynku zachowuje także dbałość o warunki pracy, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. ”Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

źródło: Grażyna Ulman, Gazeta Prawna