Wyższy poziom zbiórki i recyklingu PET w Europie

Wyższy poziom zbiórki i recyklingu PET w Europie
Z najnowszego raportu wykonanego przez PCI PET Packacking Resin & Recycling dla Petcore Europe wynika, iż w 2014 roku w Europie zebrano w procesie selektywnej zbiórki tworzywo PET w ilości stanowiącej ekwiwalent 66 mld 1,5-litrowych butelek wykonanych z tego tworzywa. Taka ilość tworzywa odpowiada 57 proc. wyrobów z PET, które trafiły w tym czasie na rynek.

- Zbiórka i recykling PET w ciągu ostatnich 25 lat wciąż wzrasta - mówi Patrick Peuch, dyrektor zarządzający Petcore Europe. - Politereftalan etylenu jest najczęściej poddawanym recyklingowi tworzywem w Europie. Mimo to wciąż możemy poprawić wskaźniki, mocniej włączając się w koncepcję gospodarki cyrkularnej; zwłaszcza teraz, gdy PET zdobywa coraz to nowe zastosowania.

W 2014 roku poziom zbiórki opakowań z PET w Europie wyniósł 1,8 mln ton, a w porównaniu do roku 2013 wolumen wzrósł o 6,8 proc. Zgodnie z szacunkami w ub.r. zapotrzebowanie rynkowe na butelki i pojemniki z PET wyniosło 3,1 mln ton, co oznacza, że poziom zbiórki wyniósł 57 proc.

Przedstawiciele organizacji zaznaczają, iż w 2014 roku zapotrzebowanie na PET wzrosło o 4,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

- Choć poziom zbiórki wzrósł o 1,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego, to widać jasno potrzebę dwustronnego podejścia do problemu - mówi Peuch. - Z jednej strony nasza branża powinna współpracować w zakresie procesów zbiórki, aby sprostać podwyższonym wymaganiom. Z drugiej strony potrzebne jest większe zaangażowanie konsumentów. Potrzeba zwiększyć ich świadomość w zakresie konieczności zbiórki zużytych opakowań oraz przekonać do wartości recyklingu oraz zaznaczyć rolę konsumentów we wdrażanej przez Komisję Europejską koncepcji gospodarki cyrkularnej.

Jak zauważają przedstawiciele stowarzyszenia, poziom zbiórki różni się znacznie w różnych częściach Europy - podczas gdy w wielu krajach znacznie przekracza średnią (57 proc.), to wciąż są kraje, w których wskaźnik ten jest o wiele niższy.

Jeśli chodzi o recykling PET, to w 2014 roku przetworzono w Europie 1,7 mln ton tworzywa. Jak widać, poziom przetworzonego tworzywa był niższy od poziomu zbiórki. Według uczestników ankiety różnica wynika ze strat produkcyjnych, przestojów instalacji oraz przesunięć w harmonogramach w związku z różną dostawą surowca.

Przy istniejących zdolnościach przetwórczych w wysokości 2,1 mln ton, poziom wykorzystania mocy wyniósł zaledwie 79 proc., co stanowi spadek w porównaniu z wynikiem z roku 2013, kiedy wyniósł 83 proc. W spadku wskaźnika widać problemy, z jakimi branża borykała się w 2014 roku - chodzi o poziom cen rPET oraz presję cenową ze strony niskich cen PET pierwotnego, która nastąpiła w ostatnim kwartale ub.r.

Przedstawiciele Petcore Europe wskazują, że w chwili obecnej zarówno ceny PET, jak i zapotrzebowanie na rPET w przyszłości są trudne do przewidzenia.

Pełne wyniki badań zostaną zaprezentowane podczas konferencji Petcore Europe, która odbędzie się w Brukseli 24 listopada br.