Wzrósł popyt na tworzywa w Polsce

Wzrósł popyt na tworzywa w Polsce
W ubiegłym roku minimalnie wzrósł w Polsce popyt na tworzywa sztuczne.

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2010 r.
zostało wykorzystanych w naszym kraju 2,26 mln ton tworzyw sztucznych w formach podstawowych. To o 2,5 proc. więcej niż w trakcie wcześniejszych dwunastu miesięcy. Wśród najchętniej stosowanych tworzyw znalazł się oczywiście polietylen z udziałem ok. 37 proc. przed polipropylenem szacowanym na ok. 21 proc. całości. Kolejnymi najczęściej wykorzystywanymi tworzywami były PVC oraz PET – ich łączny udział nie przekroczył jednak 25 proc.

Jeśli chodzi o produkcję tworzyw w Polsce to w odniesieniu do polietylenu zwiększyła się ona. W 2009 r. wyprodukowano go w ilości 340 tys. ton, zaś rok temu już w ilości 361 tys. ton. Spadła za to produkcja polipropylenu. Tutaj obniżka nastąpiła z 267 tys. ton do 239 tys. ton. Jedynym producentem poliolefin jest w naszym kraju firma Basell Orlen Polyolefins.

Znacznie mniej, wedle obliczeń GUS, produkowano rok temu nad Wisłą polichlorku winylu. Tutaj obniżka sięgnęła aż 25 proc. Za produkcję tego tworzywa odpowiada na polskim rynku Anwil.

Biorąc pod uwagę pierwsze cztery miesiące tego roku zaobserwować można sytuację, w której popyt na tworzywa jest znowu nieco większy niż w roku wcześniejszym. Na koniec kwietnia rynek miał się poszerzyć o 14 proc. Odpowiadać temu stanowi rzeczy ma zwiększona wewnętrzna produkcja poliolefin. Polietylen jest w porównaniu z okresem styczeń – kwiecień 2010 r. wytwarzany w ilości o 22 proc. większej, polipropylen zaś o 17 proc.

Miniony rok przyniósł także mniejsze niż wcześniej zapasy tworzyw u producentów. Kończyli go oni z zapasami na poziomie 62,6 tys. ton, podczas gdy w 2009 r. było to 76,8 tys. ton.

To co powinno cieszyć przetwórców to fakt, że rosła wartość produkcji sprzedanej. W ciągu roku podniosła się ona o 15,7 proc. do sumy 49,9 mld zł. Wysoki poziom produkcji sprzedanej utrzymuje się także i w tym roku. Po pierwszych pięciu miesiącach wyniósł on 23,2 mld zł, podczas gdy w maju ubiegłego roku zamykał się w kwocie 18,7 mld zł.